Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Kraj připravuje nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

Kraj připravuje nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

11. 5. 2023

K řešení složité situace s nedostatečnou kapacitou základních a mateřských škol ve středních Čechách by měly přispět dva nové dotační tituly. Konkrétně jde o dvě nová tematická zadání v rámci Středočeského infrastrukturního fondu. Celkově jde o částku 90 milionů korun, kterou by mohly využít obce na rozvoj a obnovu základních a mateřských škol. Návrhy Programů dnes schválila rada kraje, definitivní slovo bude mít zastupitelstvo.

Kraj připravuje nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

Kraj připravuje nové dotační tituly na podporu zvýšení kapacit základních a mateřských škol

„Dlouhodobě neúnosná situace ohledně nedostatečné kapacity základních i mateřských škol ve středočeských obcích nás přiměla podniknout konkrétní kroky. Z krajského rozpočtu si nemůžeme dovolit výstavbu nových budov nebo rozšiřování stávajících objektů, ale chceme alespoň částečně pomoci obcím s financováním. Proto jsme navrhli vytvoření dvou nových oblastí podpory, abychom zvýšili podíl spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení obcí a měst,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí Michael Kašpar.

První „Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“ je určen ke spolufinancování projektů primárně podpořených ze státního rozpočtu v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství. Zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení obcí a měst přispívá k celkovému rozvoji Středočeského kraje. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na letošní rok je 40 000 000 Kč.

Druhý „Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity“ je zaměřen výhradně na projekty, které nejsou spolufinancované z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce. Projekty by měly souviset s výstavbou, přístavbou, vestavbou nebo nákupem budovy pro účely provozu základní školy. Cílem podpory je snížení finančního zatížení obcí a měst při realizaci projektů realizovaných v oblasti podpory rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu kraje na letošní rok je 50 000 000 Kč. Žadatelem o dotaci může být obec ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností (ORP) Beroun, Kladno, Český Brod, Kolín, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Říčany, Černošice. „Jedná se o problémové oblasti, kde se aktuálně starostové potýkají s největšími problémy ohledně nedostatku míst ve školách. V minulosti se na nás opakovaně obraceli s žádostí o pomoc při řešení dané situace či například se stanovením spádové základní školy,“ vysvětluje radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Maximální výše dotace je 10 milionů korun, minimální spoluúčast žadatele má činit 50 %.

„Pokud se podíváme na aktuální situaci v mnohých oblastech, můžeme zcela jistě hovořit o fatálním selhání veřejné správy na všech úrovních. Situace s nedostatkem míst pro děti a žáky je v mnoha obcích opravdu kritická, a proto jsem rád, že jsme v rozpočtu kraje našli peníze na spolufinancování projektů zaměřených na zvyšování kapacity mateřských a základních škol. Důležité je, že podpořeny by měly být i ty obce, které kvůli menší velikosti projektů nemohou využívat státní dotace. Věřím, že Programy podpoří i krajští zastupitelé, aby se projekty mohly začít realizovat co nejdříve,“ doplnil radní Vácha.