Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy 23 milionů korun míří na projekty obcí v oblasti životního prostředí

23 milionů korun míří na projekty obcí v oblasti životního prostředí

29. 6. 2021

Středočeští zastupitelé schválili rozdělení dotací z Fondu pro životní prostředí a zemědělství. Alokováno v něm bylo celkem 23 milionů korun a byly určeny v rámci vyhlášeného tematického zadání na podporu projektů stavby a rekonstrukci rybníků i malých vodních nádrží, revitalizaci i budování dešťových kanalizací a vodních tůní.

23 milionů korun míří na projekty obcí v oblasti životního prostředí

23 milionů korun míří na projekty obcí v oblasti životního prostředí

O dotace se mohli žadatelé ucházet v termínu od 6. do 20. dubna. Všechny žádosti doručené na krajský úřad byly překontrolovány pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství. Žádosti o dotace, které neprošly formální kontrolou, tzn., že nebyly podány řádně, neodpovídaly pravidlům Programu 2021 nebo nebyly přes výzvu v řádném termínu doplněny, byly z dotačního řízení vyřazeny.

 

Celkem bylo podáno 34 žádostí v celkové hodnotě 27 961 218 korun. „Následně členové hodnotící komise žádosti hodnotili prostřednictvím internetové aplikace podle hodnotících kritérií schválených v Programu 2021. Pořadí žadatelů bylo sestaveno podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu a v druhé úrovni podle data a času elektronického podání žádosti,“ popsala průběh hodnocení žádostí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Upřesnila také, že převis žádostí činil cca 4,1 milionu korun a uspokojeno tak vzhledem k výši alokovaných prostředků nemohlo být šest žádostí.

Celkem doporučila hodnotící komise k přidělení dotace následujících 28 žádostí v celkovém objemu 23 097 738 korun.

Poř. číslo

Žadatel

Okres

Název projektu

Prům.

Bod.

hodnocení

Požadovaná dotace v Kč 

Navrhovaná dotace v Kč 

1.

Nedrahovice (00242802)

Příbram

Výstavba vodních nádrží na Trkovském potoce kú Kamenice u Nedrahovic

65,33

 950 000   

  950 000   

2.

Úmyslovice (00239861)

Nymburk

Novostavba zemní tůně a odtokového koryta na p.č. 63/7 a 63/1

64,67

599 000   

  599 000   

3.

Černé Voděrady (00235318)

Praha - východ

Odbahnění a rekonstrukce Voděradského rybníka

63,83

1 000 000   

  1 000 000   

4.

Louňovice pod Blaníkem (00232173)

Benešov

Pivovarský rybník

63,33

1 000 000   

  1 000 000   

5.

Ouběnice (00242993)

Příbram

Revitalizace rybníka "Splavěcí" v k.ú. Ouběnice u Dobříše

63,00

590 000   

  590 000   

6.

Ždánice (00473791)

Kolín

Dešťová kanalizace v obci Ždánice

62,67

1 000 000   

  1 000 000   

7.

Nučice (00235598)

Praha - východ

Rekonstrukce rybníka v obci Nučice

62,67

1 000 000   

  1 000 000   

8.

Korkyně (00662861)

Příbram

Obnova obecního rybníka v k.ú. Korkyně

62,17

595 000   

  595 000   

9.

Zlonín (00241067)

Praha - východ

Revitalizaci koryta Zlonínského potoka a rybníka

62,00

343 000   

  343 000   

10.

Brázdim (00240087)

Praha - východ

Obnova rybníka na pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Brázdim

61,00

905 516   

  905 516   

11.

Přišimasy (00235652)

Kolín

Rekonstrukce zemní hráze rybníka Přišimasy

59,50

1 000 000   

  1 000 000   

12.

Přestavlky u Čerčan (00232564)

Benešov

Odbahnění a stavební úpravy rybníku "V Zatáčce"

58,67

1 000 000   

  1 000 000   

13.

Tisem (00508420)

Benešov

Rekonstrukce nádrže p.č. 37 k.ú. Tisem

58,33

1 000 000   

   1 000 000   

14.

Vraný (00235121)

Kladno

Obnova vodohospodářské funkce návesní malé vodní nádrže v k.ú. Lukov

57,67

1 000 000   

  1 000 000   

15.

Dobřichov (00235342)

Kolín

Dešťová kanalizace v obci Dobřichov

56,83

1 000 000   

  1 000 000   

16.

Miskovice (00236233)

Kutná Hora

Dešťová kanalizace v obci Miskovice

55,67

1 000 000   

  1 000 000   

17.

Mšec (00244091)

Rakovník

Dešťová kanalizace v městysi Mšec

55,33

1 000 000   

  1 000 000   

18.

Dymokury (00239089)

Nymburk

Rekonstrukce rybníka Křiňák - 1. etapa

54,33

1 000 000   

  1 000 000   

19.

Písková Lhota (00239615)

Nymburk

Revitalizace vodní nádrže - Písková Lhota u Poděbrad

53,33

695 856   

   695 856   

20.

Načeradec (00232289)

Benešov

Obnova hráze a výpustného zařízení

52,83

1 000 000   

  1 000 000   

21.

Tomice (00508349)

Benešov

Rybník Tomice

51,67

1 000 000   

  1 000 000   

22.

Křinec (00239364)

Nymburk

Odbahnění a rekonstrukce nádrže v obci Nové Zámky

51,33

1 000 000   

  1 000 000   

23.

Oleška (00235610)

Praha - východ

 Stavební úpravy – vodní nádrž

51,33

1 000 000   

  1 000 000   

24.

Suchdol (00236462)

Kutná Hora

Dešťová kanalizace v obci Suchdol

51,00

280 835   

  280 835   

25.

Loučeň (00239399)

Nymburk

Dešťová kanalizace - Loučeň – Patřín

50,33

936 876   

  936 876   

26.

Chraštice (00242331)

Příbram

Rekonstrukce rybníka č.parc. 354/1 v k.ú. Chraštice

43,17

596 633   

   596 633   

27.

Kaliště (00240265)

Praha - východ

Vodní nádrž Kaliště

41,67

328 000   

  328 000   

28.

Davle (00241156)

Praha - západ

Davle Sloup - Obnova návesního rybníka

41,50

1 000 000   

  277 022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

23 097 738