Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeští zastupitelé schválili poskytnutí dotací ze Středočeských Fondů

Středočeští zastupitelé schválili poskytnutí dotací ze Středočeských Fondů

28. 6. 2017

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v úterý 27. června poskytování dotací ze středočeských dotačních fondů, na něž bylo celkem z krajského rozpočtu určeno 410 milionů korun.  Zastupitelé také rozhodli o navýšení finančních prostředků pro Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů, Středočeský Infrastrukturní fond – Tematické zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol a Středočeský Infrastrukturní fond – Tematické zadání Životní prostředí. Celkem se tak po navýšení peněz mohli žadatelé ucházet o 441, 8 milionu korun.

Středočeští zastupitelé schválili poskytnutí dotací ze Středočeských Fondů

Středočeští zastupitelé schválili poskytnutí dotací ze Středočeských Fondů

V roce 2017 se mohli žadatelé o krajské dotace ucházet z následujících Středočeských fondů, pro něž byly po navýšení stanoveny, tyto alokace:

 

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS                                41,1 mil. Kč (3,1 mil.)

Středočeský Fond kultury a obnovy památek                                    20 mil. Kč

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence            25 mil. Kč

Středočeský Humanitární fond           - TZ Sociální oblast                            34,44 mil. Kč

Středočeský Humanitární fond – TZ Zdravotnictví a Zdraví 2020    2,54 mil. Kč

Středočeský Infrastrukturní fond – TZ životní prostředí                               61,1 mil. Kč (11,05 mil)

Středočeský Infrastrukturní fond – TZ Podpora rozvoje a obnovy ZŠ          127,67 mil. Kč            (17,67 mil.)

Středočeský Fond obnovy venkova                                                   100 mil. Kč

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof            30 mil. Kč

(Poznámka: V závorce je uvedeno zvýšení objemu finančních prostředků pro tři zmíněné Středočeské Fondy.)

 

Žadatelé mohli podat svoji žádost do jednotlivých dotačních titulů elektronicky v termínu od 18. do 24. dubna s výjimkou Středočeského Fondu obnovy venkova a Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. Do těchto dvou fondů bude možno podávat žádosti o poskytnutí dotace kontinuálně až do roku 2020.

Celkem bylo do jednotlivých dotačních titulů (s výjimkou Středočeského Fondu hejtmana) podáno 1 395 žádostí v celkové hodnotě 540,5 milionu korun. „Všechny žádosti byly překontrolovány pracovníky příslušných odborů krajského úřadu a ty, které byly podány v souladu s vyhlášenými programy jednotlivých dotačních titulů, byly předloženy hodnotícím komisím. Členové hodnotících komisí je následně hodnotili prostřednictvím internetové aplikace podle schválených hodnotících kritérií,“ popsal mechanismus průběhu přijímaná a hodnocení žádostí Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova.  Upřesnil také, že kraj uspokojil z celkového počtu 1 218 hodnocených žádostí nakonec 684 žádostí. Na hodnocených 540 žádostí v celkové hodnotě 96,7 milionu korun objem alokovaných prostředků nestačil.

Největší převis žádostí zaznamenal Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence, a to o 342 %, který z celkem hodnocených 568 žádostí nakonec mohl uspokojit 202 žádostí.  Druhý největší převis žádostí (173 %) byl ve Středočeském Fondu kultury a obnovy památek. Z tohoto fondu bylo uspokojeno 159 žádostí z 333 hodnocených.

Autor: TZ Středočeský kraj