Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022

Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022

18. 3. 2022

Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022. Kraj se chce zaměřit například na snižování majetkové kriminality, prevenci kybernetické kriminality, snižování míry recidivy a podobně.

Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022

Středočeští radní schválili Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022

„Podle údajů od policie byl v roce 2021 ve Středočeském kraji zaznamenán ve všech měsících mírný pokles celkové kriminality oproti roku 2020. Souvisí to samozřejmě mimo jiné s pandemií covidu a všemi opatřeními, která přinesla. To ovšem neznamená, že kriminalita mizí, naopak se přesouvá například do kyberprostoru. Tam jsou ohroženi zejména ti nejzranitelnější, děti a senioři, proto chceme i nadále pokračovat v přípravě videospotů na téma kybernetická bezpečnost. Nově k nim přidáme ještě podcasty, aby se dostaly k širšímu okruhu populace,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Kraj na letošní rok v oblasti prevence kriminality připravil čtyři projekty. Celkový rozpočet je 1 179 000 Kč, Středočeský kraj bude žádat Ministerstvo vnitra ČR o dotaci ve výši 959 000 Kč. Jde právě o přípravu videospotů a podcastů v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, dále o projekt zaměřený na návrat recidivistů do běžného života. Jeden z projektů má přispět ke zvýšení odborné znalosti osob, které se podílejí na realizaci aktivit v oblasti prevence kriminality ve Středočeském kraji.  Tento projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o různých bezpečnostních hrozbách a z nich plynoucích rizik, jež mají v současnosti mnohdy hybridní charakter. Čtvrtým projektem Programu prevence kriminality pro rok 2022 je uspořádání adiktologické konference. „Všechny projekty by měly přispět ke snížení kriminality ve Středočeském kraji a zvýšení pocitu bezpečí jeho občanů. Jsme celoročně v úzkém kontaktu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, sledujeme situaci a jsme připraveni na ni reagovat,“ řekla hejtmanka.

Podle údajů od Policie bylo ve Středočeském kraji za loňský rok zjištěno celkově 17 625 skutků, což představuje pokles ve srovnání s rokem 2020 o 466 skutků, tj. o 2,57 %. Z celkového počtu zjištěných skutků byla prozatím objasněnost 43,39 %, tj. o 1,42 % méně než v předchozím roce. Středočeský kraj chce i v letošním roce v rámci prevence kriminality spolupracovat s jednotlivými subjekty státní správy, samosprávy včetně neziskového sektoru, s cílem aktivně zapojit i komunity a veřejnost do realizace preventivních opatření k eliminaci rizik. V souvislosti s geografickou teritoriální polohou Středočeského kraje chce i nadále intenzivně spolupracovat s partnery při Magistrátu hl. m. Prahy.