Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj získá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou unikátní data pro zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů

Středočeský kraj získá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou unikátní data pro zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů

22. 9. 2017

Středočeský kraj se stane partnerem projektu Univerzity Karlovy v rámci projektu ÉTA (Technologická agentura ČR). Projekt je zaměřen na průzkum vývoje a pohybu obyvatel hlavního města Prahy a Středočeského kraje s cílem získat relevantní údaje pro kvalitní rozhodování v oblasti přípravy a aktualizace stěžejních strategických dokumentů Středočeského kraje.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

V zásadě půjde o monitoring denní mobility obyvatel kraje a vytvoření populační prognózy. Projekt bude zaměřen na současné problémy a možná rizika plynoucí z nevyváženého demografického vývoje středočeských obcí a z nerovnoměrně rozložené poptávky obyvatel po místní sociální infrastruktuře,“ konstatoval radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN) a blíže vysvětlil: „Už v první polovině letošního roku jsme si nechali zpracovat analýzu potenciálu obcí pro další rezidenční a populační rozvoj, která na základě expertního odhadu předpokládá další nárůst počtu obyvatel až na 1,5 milionu. Díky novému projektu však získáme během dvou let kompletní data nejen o vývoji obyvatel, ale i o jejich pohybu a potřebách v oblasti infrastruktury během celého dne.“ Průzkum bude proveden v časovém období od měsíce března 2018 do prosince 2020 a bude sledovat nejen obyvatele trvale žijící v obcích a městech zahrnutých do průzkumu, ale také pohyb dalších lidí pracujících v těchto obcích či jejich návštěvníky.

Detailním poznáním chování obyvatel a návštěvníků, jak dále radní Michalik upřesnil, kraj získá informace pro budoucí rozhodování v oblasti dopravy, mobility a dojížďky za prací, v zajištění sociální a technické infrastruktury, v oblasti školství a vzdělávání, v zatížení daného území dopravou či zjištění informací o množství odpadů vyprodukovaného ve sledovaném území. „Monitoring bude založen na využití anonymizovaných dat mobilních operátorů, což představuje originální inovativní metodu aplikovaného výzkumu, s níž již mají členové řešitelského týmu dlouholetou zkušenost,“ přiblížil průběh sběru dat radní Michalik s tím, že prahem prognózy je rok 2017 a jejím horizontem rok 2040.

„Výsledky průzkumu budou pro Středočeský kraj velmi užitečné zejména při zpracování a aktualizaci strategických a rozvojových plánů měst a obcí a v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde jsme obdobný typ informací dosud postrádali. Využijeme je i pro další typy dokumentů, jako je například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji apod.,“ zdůraznil radní V. Michalik. Středočeský kraj se bude na studii Univerzity Karlovy, která stojí celkem 5,7 milionů korun, podílet částkou v maximální výši 1,14 milionu korun.  

Autor: TZ Středočeský kraj