Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj vezme zpět žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

Středočeský kraj vezme zpět žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

4. 12. 2020

Rada Středočeského kraje rozhodla o tom, že kraj stáhne žalobu, kterou Středočeský kraj podal proti Ministerstvu vnitra ČR. Týkala se odmítnutí poskytnout informace o výši platů a odměn, které v letech 2018 a 2019 obdrželo šestnáct zaměstnanců krajského úřadu. Středočeskému kraji bylo Ministerstvem vnitra přikázáno, aby poskytl požadované informace dle specifikace uvedené v rozhodnutí.

Středočeský kraj vezme zpět žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

Středočeský kraj vezme zpět žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

„Prostudovala jsem si veškeré dokumenty, konzultovala s právníky, kteří se této oblasti věnují, rovněž jsem konzultovala záležitost s autorem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Oldřichem Kužílkem. Ministerstvo vnitra žádalo, aby žaloba došla až k soudu. Domnívám se, že soud by přelomové rozhodnutí neudělal, navíc judikatura je v této oblasti ustálená a jasná. Z mého pohledu by to bylo jen zbytečné vynakládání finančních prostředků Středočeského kraje “ říká hejtmanka Petra Pecková (STAN) a dodává: „Proto žalobu stáhneme, řízení obnovíme a následně se bude u všech dotčených provádět takzvaný test proporcionality. Pokud bude převažovat veřejný zájem nad ochranou soukromí, pošleme informace žadateli a rovněž odpověď zveřejníme, jak ukládá zákon.“

Hejtmanka také naznačila, že bude probíhat diskuze o nastavení pravidel případného zveřejňování odměn pro jednotlivé typy řídících funkcí, z nichž ty vyšší, kterým jsou poskytovány vyšší odměny, budou požívat menší ochrany soukromí.

„Na odměnách a dobrém finančním ohodnocení není nic špatného, pokud tomu výkon odpovídá. Také si musíme uvědomit, v jakých mezích se pohybují platy na vedoucích pozicích v soukromém sektoru a zohlednit i fakt, že pracoviště je v Praze, tedy v místě s nejvyššími platy. Vedoucí pracovník ale má být srozuměn s tím, že je placen z veřejných prostředků a občané mají právo vědět, za co byly vynakládány,“ doplnila Petra Pecková.