Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj podepíše s Prahou memorandum o vzájemné spolupráci

Středočeský kraj podepíše s Prahou memorandum o vzájemné spolupráci

30. 11. 2021

Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes schválilo uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. Cílem nového memoranda je prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci, a to nejen v oblasti kvality života obyvatel, ale také technické a dopravní infrastruktury či například životního prostředí a školství.

Středočeský kraj podepíše s Prahou memorandum o vzájemné spolupráci

Středočeský kraj podepíše s Prahou memorandum o vzájemné spolupráci

Hlavní město Praha a Středočeský kraj mají výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní i environmentální provázanost. Z tohoto důvodu je úzká spolupráce velice výhodná. „Mám radost, že zastupitelé dali podpisu nového memoranda zelenou. Vzhledem k poloze našeho kraje je úzká spolupráce s hlavním městem nezbytná. Věřím, že se nám kromě spolupráce na zlepšení života občanům, kteří v Praze tráví velké množství času, podaří rozvíjet projekty také v sociálních službách a zdravotnictví, kultuře či digitalizaci,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Memorandum zakotvuje, že vzájemná spolupráce bude pravidelně vyhodnocována na společných setkáních Rady hlavního města Prahy a Rady Středočeského kraje, která se uskuteční nejméně dvakrát v kalendářním roce. Oba kraje delegují své zástupce, kteří budou spolupráci průběžně analyzovat a navrhovat další kroky.

Regiony se také zavazují společně hledat cesty k zajištění potřebných finančních prostředků pro naplňování rozvojových cílů a priorit. Současně také koordinovat své kroky ve vztahu k evropským a národním orgánům při tvorbě národní či nadnárodní legislativy, stanovování finančních rámců a lokalizaci investičních prostředků.

K podpisu memorandu dojde v nejbližší možné době.