Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj nechá prověřit hospodaření KSÚS

Středočeský kraj nechá prověřit hospodaření KSÚS

17. 10. 2022

Krajští radní na svém dnešním zasedání schválili vypsání veřejné zakázky na hloubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Audit bude proveden na období od začátku roku 2018 do poloviny roku 2022. Cílem Středočeského kraje, zřizovatele příspěvkové organizace, je důkladné prověření hospodaření firmy poté, co byl odvolán ředitel Jan Lichtneger, spojovaný s kauzu Dozimetr.

Středočeský kraj nechá prověřit hospodaření KSÚS

Středočeský kraj nechá prověřit hospodaření KSÚS

Hloubkový audit se bude týkat několika oblastí – zadávání veřejných zakázek, správy a nakládání s majetkem, korupčního a klientelistického jednání a také účetnictví. Nutné je identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření a snížení režií, prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy a vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost organizace do budoucna.

Veřejná zakázka bude vyhlášena v otevřené výzvě uveřejněním na profilu zadavatele. Zhodnocení auditu posléze provede krajská rada. Výsledky auditu by měly být známy v průběhu příštího roku. Rada Středočeského kraje jednomyslně odvolala Jana Lichtnegera v červnu kvůli informacím, které ho spojují s kauzou Dozimetr. V čele KSÚS byl více než rok. Krátce po odvolání svůj audit provedla speciálně vytvořená skupina kraje a její závěr byl radními schválen na konci srpna. Kontrola odhalila několik pochybení, na jejichž nápravě se pracuje.