Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj má koncepci ochrany přírody a krajiny. Neříká se v ní, jak je chránit

Středočeský kraj má koncepci ochrany přírody a krajiny. Neříká se v ní, jak je chránit

25. 6. 2019

Koalice ANO a ČSSD hejtmanky Jaroslavy Jermanové Pokorné schválila mnohasetstránkovou koncepci ochrany přírody a krajiny. Dokument konstatuje, že hlavním problémem středočeské krajiny je současný intenzívní způsob obdělávání zemědělské půdy, velké lány, neschopnost jímat vodu, eroze a další důvody. Dokument však neobsahuje žádné závazky kraje jak situaci zlepšit, ani konkrétní závazky, co s tím kraj bude dělat.

Středočeský kraj má koncepci ochrany přírody a krajiny. Neříká se v ní, jak je chránit

Středočeský kraj má koncepci ochrany přírody a krajiny. Neříká se v ní, jak je chránit

„Řešení je popsáno na pouhých třech stranách, je to velmi odbytý dokument. Nevím, zda je to bezradností zpracovatelů nebo špatným zadáním. Takto nebudeme schopni za deset let říct, jestli jsme na základě této koncepce něco udělali nebo ne,“ komentoval to šéf středočeských zastupitelů Věslav Michalik. 

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera absenci konkrétních řešení vysvětlil tím, že kraj v zásadě nemá možnosti, jak situaci se suchem v krajině řešit.  

„Nesouhlasíme s s tím, že kraj v této oblasti dělat mnoho nemůže. Naopak, drobnou podporou obnovy polních cest, jejich zatravňováním, podporou výsadby keřů a stromů může kraj výrazně přispět ke změně středočeské krajiny. Stejně tak kraj nevyužívá svých možností při povolování velkých skladových areálů, nejen, že je povoluje na orné půdě, ale nedává si požadavky např. na ozelenění velkých střech, které by nasákly vodu a pomalu ji výparem odevzdávaly zpět do lokálního prostředí.
Připadá mi, že kraj na opatření v krajině zcela rezignoval,“ dodal Michalik. 

Další koncepce za 12 milionů

Zastupitelé dnes i přes odpor koalice schválili rovněž dvanáctimilionovou dotaci na Koncepci udržitelného hospodaření s vodou v krajině Středočeského kraje. Kraj ji zadal České zemědělské univerzitě bez výběrového řízení. Kraj to zdůvodňuje tím, že s univerzitou již uzavřelo memorandum o spolupráci. Nadto je potěšilo, že chce do výzkumu univerzita zapojit i své studenty. 

„To je určitě pozitivní. Nicméně to vnímáme jako obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. Není vůbec jasné, jak „objektivním“ způsobem bylo dosaženo dohody, že bude koncepce stát 12 milionů korun,“ kritizoval to Michalik.