Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj chce podporovat mladé lidi v dlouhodobém rozvoji: uzavřel memorandum s Národním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Středočeský kraj chce podporovat mladé lidi v dlouhodobém rozvoji: uzavřel memorandum s Národním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

24. 5. 2021

Středočeský kraj uzavřel Memorandum o spolupráci s organizací Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Memorandum podepsali hejtmanka Petra Pecková (STAN) a ředitel DofE Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D.

Středočeský kraj chce podporovat mladé lidi v dlouhodobém rozvoji: uzavřel memorandum s Národním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Středočeský kraj chce podporovat mladé lidi v dlouhodobém rozvoji: uzavřel memorandum s Národním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika (DofE) je vzdělávací program, který ve více než 130 zemích světa podporuje mladé lidi v dlouhodobém rozvoji. Je určen pro všechny ve věku od 14 do 24 let a je založen na neformálním vzdělávání formou zážitkové pedagogiky. Program založil v roce 1956 princ Philip, a dodnes funguje pod záštitou britské královské rodiny. Účast v něm podporuje u mladých lidí vytrvalost a cílevědomost. Návrh na uzavření Memoranda předložil Radě kraje radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). „Program DofE přivede mladé lidí k rozmanitým aktivitám a pomůže jim získat cenné zkušenosti pro budoucí život a kariéru. Rozvíjí i pedagogy, kteří procházejí školením v užití metod zážitkové pedagogiky, kompetenčního a projektového vzdělávání. Proto jsem rád, že se podařilo v krajském rozpočtu najít peníze na podporu projektu a věřím, že školy a další instituce tuto nabídku využijí,“ uvedl Milan Vácha.

Smyslem programu poskytovaného školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží je komplexní rozvoj mladého člověka, ať již v rámci sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti nebo absolvováním dobrodružných expedic. „Středočeský kraj chce podporovat své školy a další organizace v oblasti školství a nabízet jak žákům, tak pedagogům i něco navíc, něco nadstandardního. Mám radost, že naše školy, domy dětí a mládeže nebo dětské domovy tuto možnost dostanou. Mladým lidem DofE pomáhá k rozvoji osobnosti a získání zážitků, které pro ně mohou být užitečné v budoucím osobním i pracovním životě. Pro zaměstnavatele v zahraničí bývá certifikát o absolvování programu signálem, že jde o kvalitního uchazeče,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Studenti se v rámci programu věnují tomu, co je zajímá. Učí se například nový cizí jazyk, navrhují vlastní kolekce oblečení, zakládají kapely, hrají na hudební nástroje, učí se vařit nová jídla. Mohou se zlepšit v běhání, v plavání, vyrazit na kole kolem České republiky nebo třeba zdolat největší horu Kavkazu. V rámci dobrovolnictví pak tráví čas se seniory, cvičí psy, pomáhají v mateřských školách nebo uklízejí odpadky. Program funguje na dobrovolné bázi, zvolené aktivity tedy záleží čistě na nich. Středočeský kraj tímto memorandem potvrzuje, že mu opravdu záleží na úspěšné budoucnosti mladé generace,“ doplnil Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE.

Středočeský kraj se v Memorandu zavazuje podpořit program DofE a umožnit příspěvkovým organizacím z oblasti školství, jejichž zřizovatelem je Kraj, aby se do tohoto programu přihlásily. Krajské organizace, které se rozhodnou zapojit, dostanou finanční příspěvek v minimální výši 15 000 Kč ročně. Konkrétní výše finančního příspěvku bude stanovena na základě schváleného rozpočtu Kraje v příslušném roce. Pro rok 2021 se počítá s maximální výší 500 000 Kč.

Ve Středočeském kraji je v současné době do programu zapojených 14 středních škol, 3 domy dětí a mládeže a 1 dětský domov. Jde například o Gymnázium v ulici Legionářů v Příbrami, Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu v Příbrami, hostivické gymnázium nebo Vyšší odborná školu, Střední průmyslovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře.