Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj bude připravený na zajištění financování evropských projektů – zastupitelstvo schválilo přijetí úvěrů ve výši 6,5 miliardy korun

Středočeský kraj bude připravený na zajištění financování evropských projektů – zastupitelstvo schválilo přijetí úvěrů ve výši 6,5 miliardy korun

25. 10. 2021

Na zajištění financování evropských projektů pro roky 2022 až 2026 přijme Středočeský kraj investiční úvěry v celkové výši 6,5 miliardy korun. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. Zajištění dostatečného množství peněz na kofinancování evropských projektů patří k největším prioritám současného vedení Středočeského kraje.

Středočeský kraj bude připravený na zajištění financování evropských projektů – zastupitelstvo schválilo přijetí úvěrů ve výši 6,5 miliardy korun

Středočeský kraj bude připravený na zajištění financování evropských projektů – zastupitelstvo schválilo přijetí úvěrů ve výši 6,5 miliardy korun

Účelem přijetí bankovních úvěrů je předfinancování a kofinancování projektů spolufinancovaných z prostředků EU/EHP a národních zdrojů. Potřeba financování z úvěrových zdrojů vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2026 schváleného zastupitelstvem letos v červnu. „Jsem rád, že zastupitelé dnes podpořili náš záměr a schválili přijetí úvěrů. Kraj se potřebuje i nadále rozvíjet, modernizace je potřeba ve všech oblastech, ale z vlastního rozpočtu velké investice nejsme a nebudeme schopni zajistit. Díky úvěru budeme moci zachovat relativně vysoký objem investic,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí Věslav Michalik (STAN).

Středočeský kraj uzavře smlouvy o úvěrech s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Záměr přijmout bankovní úvěry na předfinancování a kofinancování projektů byl projednán Radou Středočeského kraje letos v srpnu a následně Finančním výborem Zastupitelstva v září. Na začátku října projednali závěry a doporučení hodnotící komise pro posouzení nabídek znovu radní a doporučili zastupitelstvu uzavření smluv s vybranými bankovními domy schválit.

„Jediným dlouhodobým řešením finančních potřeb největšího kraje v Česku je změna rozpočtového určení daní pro kraje, ke které by mělo dojít co nejdříve,“ připomněl náměstek V. Michalik a závěrem zdůraznil: „Celková bilance hospodaření střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje na roky 2022-2026 je v jednotlivých letech po zapojení financování vyrovnaná. V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni daného roku 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V jednotlivých letech je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty 27,45 % v roce 2025.“