Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj: 16 milionů na podporu málo využívaných studijních oborů

Středočeský kraj: 16 milionů na podporu málo využívaných studijních oborů

1. 6. 2021

Středočeský kraj nabídne středním školám nový program na podporu málo využívaných studijních oborů. Nahradí tím stipendia, která se jako motivace při volbě střední školy neosvědčila. Na takzvané podporované obory vzdělání v krajských středních školách bude rozděleno 16 milionů korun ročně. Rozhodla o tom Rada kraje na svém čtvrtečním zasedání.

Středočeský kraj: 16 milionů na podporu málo využívaných studijních oborů

Středočeský kraj: 16 milionů na podporu málo využívaných studijních oborů

Mechanik strojů a zařízení, obráběč kovů nebo kominík. To jsou jen namátkou vybrané obory, které v celém Středočeském kraji aktuálně studuje vždy zhruba desítka žáků. Na seznamu oborů zařazených do programu je aktuálně 37 položek a jde o tytéž, které až dosud kraj podporoval formou stipendií pro žáky.  „Z analýzy víme, že finanční příspěvky pro žáky se na vývoji zájmu o jednotlivé obory neprojevily, u některých je dokonce patrný pokles. Stipendia se zaváděla už v roce 2009 a od té doby na ně Kraj do prosince roku 2020 uvolnil celkem 115 276 000 korun. Dohodli jsme se, že roční částka zůstane stejná, tedy 16 milionů korun, ale využití prostředků na podporu vybraných oborů bude mít nová pravidla,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Obory, které chce kraj zatím nadále podporovat, vyplývají z poptávky na trhu práce a jsou zkonzultované i s Národním pedagogickým institutem České republiky. Některé jsou určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, z jiných odejdou žáci s výučním listem a zhruba sedmina jich končí maturitou. Mezi podporovanými obory je tak například klempíř, elektrikář, pekař, řezník, tesař, zedník, ale i praktická sestra, zahradník nebo zemědělec – farmář.

„Pro využívání peněz z nového programu jsme chtěli stanovit jednoduchá a transparentní pravidla. Ustanovili jsme pracovní skupinu s pěti řediteli středních škol, konzultovali jsme to na Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Výsledkem je jednoduché schéma: peníze mohou školy, kde mají podporované programy, využít buď na pořízení nezbytného vybavení pro žáky, jako je například pracovní oblečení, obuv, nářadí, druhou možností je finanční motivace žáků formou různých soutěží nebo dlouhodobého hodnocení podle předem daných kritérií a třetí možností je zlepšit didaktické vybavení pro výuku vybraných podporovaných oborů,“ shrnul nová pravidla radní Vácha. Rozhodování o využití prostředků bude v kompetenci ředitele školy, podkladem pro poskytnutí peněz budou data o počtu žáků ve statistickém zahajovacím výkazu na začátku školního roku.

 

 

Přehled podporovaných oborů vzdělání SŠ

Kód oboru

Název oboru

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

23-45-L/02

Letecký mechanik

23-51-E/01

Strojírenské práce

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-52-H/01

Nástrojař

23-55-H/01

Klempíř

23-55-H/02

Karosář

23-56-H/01

Obráběč kovů

23-61-H/01

Autolakýrník

26-51-E/01

Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

29-51-E/01

Potravinářská výroba

29-53-H/01

Pekař

29-56-H/01

Řezník – uzenář

36-52-H/01

Instalatér

36-55-E/01

Klempířské práce ve stavebnictví

36-56-H/01

Kominík

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

36-64-E/01

Tesařské práce

36-64-H/01

Tesař

36-67-E/01

Zednické práce

36-67-H/01

Zedník

36-69-H/01

Pokrývač

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

41-51-E/01

Zemědělské práce

41-51-H/01

Zemědělec – farmář

41-52-E/01

Zahradnické práce

41-52-H/01

Zahradník

41-55-E/01

Opravářské práce

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-M/01

Zdravotnický asistent (dobíhající)

53-41-M/03

Praktická sestra

 

Výše podpory pro vybrané obory ve Středočeském kraji v jednotlivých letech (stipendia)

Rok

Období

Čerpáno (Kč)

2010

září-prosinec

891 000

2011

 

leden - červen

1 235 300

září-prosinec

2 488 400

2012

 

leden - červen

3 565 200

září-prosinec

4 271 200

2013

 

leden - červen

6 324 100

září-prosinec

4 308 500

2014

 

leden - červen

6 295 800

září-prosinec

4 228 000

2015

 

leden - červen

6 273 800

září-prosinec

4 486 300

2016

 

leden - červen

6 704 400

září-prosinec

5 500 200

2017

 

leden - červen

8 304 700

září-prosinec

5 664 100

2018

 

leden - červen

8 272 000

září-prosinec

5 920 500

2019

 

leden - červen

8 727 200

září-prosinec

6 325 900

2020

 

leden - červen

8 868 900

září-prosinec

6 620 500

CELKEM

115 276 000

 

Počty podpořených žáků v krajských školách ve Středočeském kraji v jednotlivých letech 

 

Rok

Období

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

2010

září-prosinec

1021

 

 

 

1021

2011

 

leden - červen

1021

 

 

 

1021

září-prosinec

1187

1075

 

 

2262

2012

 

leden - červen

1187

1075

 

 

2262

září-prosinec

1162

1075

1081

 

3318

2013

 

leden - červen

1162

1075

1081

 

3318

září-prosinec

1183

1027

1047

18

3275

2014

 

leden - červen

1183

1027

1047

18

3275

září-prosinec

1159

1012

1007

18

3196

2015

 

leden - červen

1159

1012

1007

18

3196

září-prosinec

1255

1071

1003

60

3389

2016

 

leden - červen

1255

1071

1003

60

3389

září-prosinec

1436

1220

1161

186

4003

2017

 

leden - červen

1436

1220

1161

186

4003

září-prosinec

1544

1197

1184

183

4108

2018

 

leden - červen

1544

1197

1184

183

4108

září-prosinec

1490

1346

1175

210

4221

2019

 

leden - červen

1490

1346

1175

210

4221

září-prosinec

1630

1389

1284

198

4501

2020

 

leden - červen

1630

1389

1284

198

4501

září-prosinec

1623

1472

1319

280

4694

CELKEM

27757

22296

19203

2026

71282