Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeské inovační centrum: bez inovací se firmy neposunou

Středočeské inovační centrum: bez inovací se firmy neposunou

30. 8. 2017

Téměř 50 % veškerých vědeckovýzkumných kapacit v celém Česku se koncentruje ve Středočeském kraji a Praze. To vytváří potenciál pro rozvoj ekonomických aktivit a inovací založených na výzkumu a spolupráci firem a vědců. Významnou úlohu v propojování firemní a akademické sféry regionu hraje Středočeské inovační centrum (SIC). Za necelé dva roky svého fungování podpořilo více než 50 firem nebo vznikajících projektů. 

Foto: SIC

Foto: SIC

„Z dlouhodobého hlediska mají Střední Čechy spolu s Prahou veškeré předpoklady k tomu, aby se staly jedním z nejbohatších regionů Evropy,“ říká radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslav Michalik (STAN), a dodává: „K tomu potřebujeme v našem hospodářství výrazný posun směrem k výrobkům a službám s vysokou přidanou hodnotou. A vysoká přidaná hodnota je nejčastěji spojena s inovacemi.“ I proto kraj vytváří podmínky k rozvoji podpůrné infrastruktury pro vznik a šíření inovací. Její součástí je také Středočeské inovační centrum.

K nejoblíbenějším programům SIC patří inovační vouchery, SIC LAB pro začínající podnikatele, Úterky na SIC s inspirativními osobnostmi nebo podpora projektů z oblasti chytrých (smart) řešení pro obce a města.

Nejnovější podporou pro firmy i zahraniční investory je Atlas inovačního prostředí - přehled inovačního prostředí v regionu. Zahrnuje informace o dopravě, ekonomice, průmyslu, zobrazuje investiční zóny a údaje o trhu práce. Kromě dat, která pochází z ČSÚ, CzechInvestu a Eurostatu, obsahuje Atlas také poznatky z vlastního šetření SIC. Středočeský kraj tak nyní disponuje přehledem, který může být pro potenciální investory pobídkou, aby se seznámili podrobněji právě s tímto regionem.

„Z Atlasu například jasně vyplývá, že téměř 85 % všech výdajů na výzkum a vývoj realizovaných v kraji pochází od firem. Jen pro porovnání - v celém Česku je to pouze 55 %. To dokládá velký význam průmyslu v hospodářství kraje a poměrně rozsáhlé vývojové aktivity některých firem regionu. I tato zjištění nás utvrzují v tom, že podpora inovačních procesů ve firmách v kraji má smysl,“ vysvětluje hlavní analytik SIC Pavel Jovanovič.

„Pokud Atlas ‚naladí‘ potenciální zájemce o Středočeský kraj, mohou pokračovat v objevování jeho možností na webu SIC, kde se dozví více, nebo ještě lépe přímo u nás na SIC. Jsme na to připraveni,“ dodává ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková.  

Autor: TZ Středočeský kraj