Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeská koalice vedená ANO připravila  kraj o více než 60 milionů korun

Středočeská koalice vedená ANO připravila  kraj o více než 60 milionů korun

12. 12. 2018

Zastupitelé Starostů a nezávislých nesouhlasí s rozhodnutím středočeských krajních radních jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy o pronájmu části pozemků někdejšího vojenského výcvikového prostoru u Milovic uzavřené mezi krajem a společností Mladá RP.

Středočeská koalice vedená ANO připravila  kraj o více než 60 milionů korun

Středočeská koalice vedená ANO připravila  kraj o více než 60 milionů korun

Rada pod vedením hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové tím podle našeho mínění nejednala s péčí řádného hospodáře a přivodila tím Středočeskému kraji ztrátu převyšující 60 milionů korun. Záměr radních zastupitelé za STAN kritizují od samého počátku a navrhovali rovněž řešení jak tomu zabránit. Krajská koalice jej však odmítla. 

Na pozemcích se na dlouho zastavily práce na odstraňování dále nevyužitelných staveb – zchátralých panelových domů i hangárů – které tam zůstaly po odchodu sovětské armády v roce 1991. Zároveň se zastavily všechny rozvojové plány.

Podle Radou schválené dohody bude společnosti Mladá RP vráceno „neodbydlené“ nájemné (20,7 milionu korun) a také mají být vypořádány další platby, zejména valorizace nájemného podle inflace, platby daně z nemovitosti, platby nájemníků a podnájemníků po odstoupení od nájemní smlouvy. Největší položkou, která může dosahovat částky několika set milionů korun bude platba Kraje za již provedené demoliční práce. Znalecké posudky k této platbě však nejsou k dispozici.

„Opakovaně jsme navrhovali, aby se s nájemcem předem dohodla konkrétní výše narovnání. Tento náš požadavek však krajští radní nevyslyšeli, uzavřeli dohodu bez znaleckých posudků, s předem neznámou výši plnění“ komentoval rozhodnutí radních předseda středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik. 

Podstatné je, že v dohodě není uvedeno, že se odečítá již odbydlené plnění z demolice, protože skutečná výše nájmu byla dohodou stanovena na finanční část a nefinanční část. Nefinanční část Mladá RP částečně plnila, a dohoda také předpokládala, že ona nefinanční část se amortizuje v průběhu nájemního vztahu  částkou 1,041 milionů korun měsíčně. Původní smlouvy počítaly v případě ukončení nájemního vztahu s finančním nárokem, který si společnost Mladá RP odbydlela.

„Radní uzavřením dohody o narovnání kraj připravili o konkrétních 62,5 milionů korun, protože se tohoto nároku vzdali. Na zastupitelstvu jsme přednesli konkrétní návrh na doplnění této dohody, aby v ní bylo specificky řečeno, že jsme na tento nárok Středočeského kraje nezapomněli a že by tento nárok měl být zohledněn a odečten od ceny demolic, které má ocenit znalec. Bohužel jsme nebyli vyslyšeni“ dodal Michalik.

Autor: TZ, STAN Středočeský kraj