Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Střednědobý výhled rozpočtu kraje řeší zajištění financování evropských projektů na další čtyři roky

Střednědobý výhled rozpočtu kraje řeší zajištění financování evropských projektů na další čtyři roky

10. 6. 2021

Zajistit financování evropských projektů v časovém období 2022-2026 považuje vedení Středočeského kraje za jednu z nejdůležitějších priorit. To se odráží i v návrhu střednědobého výhledu krajského rozpočtu pro následující čtyři roky. „Naším cílem je zajistit dostatečné množství peněz na kofinancování evropských projektů, protože bez nich bychom peníze od EU nezískali a projekty by nešlo realizovat. Kraj musí mít zdroje, aby nezastavil svůj rozvoj, ať už je to doprava, školství, sociální oblast či modernizace nemocnic,“ říká náměstek pro oblast financí Věslav Michalik (STAN) a upozornil na to, že kraj počítá s dalším investičním úvěrem. Návrh bude nyní předložen ke schválení Finančnímu výboru a zastupitelům kraje. 

Střednědobý výhled rozpočtu kraje řeší zajištění financování evropských projektů na další čtyři roky

Střednědobý výhled rozpočtu kraje řeší zajištění financování evropských projektů na další čtyři roky

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů kraje. „Střednědobý výhled zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje Středočeského kraje v příštích pěti letech a umožňuje zachovat relativně vysoký objem investic. Jediným dlouhodobým řešením finančních potřeb největšího kraje v Česku je změna rozpočtového určení daní pro kraje, ke které by mělo dojít co nejdříve,“ vysvětluje náměstek Michalik. 
Na straně příjmů výhled počítá dle aktuální predikce Ministerstva financí s mírným nárůstem příjmů ze sdílených daní, s vratkami prostředků na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU/EHP nebo národních zdrojů, s mírným nárůstem dotací ze státního rozpočtu určených pro financování školství, s postupným zapojováním přijatého úvěru od Evropské investiční banky, a s. z roku 2020 a 2021 (úvěrový limit činí 3,05 mld. korun) a s přijetím nových bankovních úvěrů za účelem financování projektů spolufinancovaných z EU/EHP v rámci programového období 2021 – 2027 a financování investičních výdajů. 
„Vzhledem k tomu, že programové období 2021 – 2027 je posledním programovým obdobím kohezních fondů EU, je naší prioritou maximální využití dotačních prostředků navázaných na tyto fondy,“ zdůrazňuje Věslav Michalik. 
Na straně výdajů kraj v návrhu výhledu počítá s mírným nárůstem běžných výdajů věcně příslušných kapitol oproti roku 2021, s nárůstem investičních výdajů na krytí schváleného Zásobníku investic, výdaji spojenými s předfinancováním a kofinancováním projektů spolufinancovaných z EU/EHP nebo národních zdrojů v programovém období 2014 - 2020 a programovém období 2021 – 2027, krytím úvěru od EIB i dalších přijatých úvěrů. Výhled rozpočtu předpokládá i další výdaje – výdaje na Středočeské fondy, výdaje na havárie, specifické rezervy (zejména případné navýšení prostředků na dopravní obslužnost, mzdových prostředků, prostředků v oblasti zdravotnictví), obecnou neúčelovou rezervu kraje, atd.
„Celková bilance hospodaření střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje na roky 2022 -2026 je v jednotlivých letech po zapojení financování vyrovnaná. V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni daného roku 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V jednotlivých letech je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty 27,45 % v roce 2025,“ uzavírá náměstek Věslav Michalik.