Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Strategie postupu pro budoucí zajištění veřejné dopravy dostala od zastupitelů zelenou

Strategie postupu pro budoucí zajištění veřejné dopravy dostala od zastupitelů zelenou

28. 6. 2023

Středočeský kraj má jasnou strategii postupu pro budoucí zajištění veřejné železniční dopravy. Poté, co ji před časem schválili radní, stejný krok učinili i zastupitelé. Strategie řeší samostatně přístup v případě tratí páteřních a zvlášť pak možnosti a podmínky v případě těch regionálních. Cestující se tak mohou těšit na nové a modernizované vlaky. Zastupitelé schválili i záměr realizace zadávacího na železniční dopravce, kteří zajistí dopravní obslužnost na tratích okolo Prahy.

Strategie postupu pro budoucí zajištění veřejné dopravy dostala od zastupitelů zelenou

Strategie postupu pro budoucí zajištění veřejné dopravy dostala od zastupitelů zelenou

Cestující ve Středočeském kraji by se měli v dalších letech dočkat nových vlaků. Krajské zastupitelstvo dnes schválilo rámcovou strategii postupu pro budoucí zajištění veřejné železniční dopravy ve Středočeském kraji, která řeší nejen financování, ale i samotnou techniku. Strategii postupu pro kraj zpracovala vlastní příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) společně s radním pro veřejnou dopravu Petrem Boreckým.

Při plánování je zásadním tématem obnova železničního vozidlového parku a aspekty, které železniční dopravu ovlivňují. Mezi nimi jsou například implementace zabezpečovače ETCS, konverze napájecích soustav, technický stav tratí, demografický vývoj v Praze i Středočeském kraji a řada dalších. „Přesto, že ekonomická náročnost záměrů je značná, jejich realizace je zcela nezbytná k zajištění kontinuity objednávky dopravy a dopravní obslužnosti jako takové – tedy jedné z klíčových úloh kraje,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Ve strategii jsou řešeny i přístupy k budoucímu řešení obnovy vozidel, včetně smluvního zajištění, na regionálních i hlavních tratích. „V případě regionálních tratí je hlavním problémem instalace zabezpečovače ETCS do vlaků. Jeho vozidlová část totiž vyjde na zhruba deset milionů korun pro jedno vozidlo. Instalace do starší techniky však nedává ekonomicky smysl, protože vozidla jsou buď zcela nebo z větší části odepsaná. Proto je nutné přistoupit k razantní obměně. Dodejme, že už příští rok začnou lidem sloužit motorové jednotky RegioFox v počtu deseti kusů a elektrické jednotky RegioPanter v počtu dvaadvaceti kusů,“ doplňuje Petr Borecký.

Další zásadní skutečností, která hovoří pro obnovu regionálních vozidel ještě před uplynutím kontraktu se stávajícím dopravcem, je v tuto chvíli značná nejistota z hlediska rozvoje železniční infrastruktury, a to nejen v oblasti elektrifikace tratí. „U mnoha projektů se totiž počítá s jejich realizací až po roce 2030, nejvíce pak po roce 2034, závazný časový harmonogram těchto akcí nám však není Správa železnic schopna garantovat,“ vysvětluje Petr Borecký.

A kraj začne aplikovat první body strategie už v nejbližších letech. Na základě již získaných informací a zohlednění omezujících podmínek železniční infrastruktury plánuje vyhlásit zadávací řízení na dopravce, který zajistí dopravní obslužnost na tratích Praha – Mladá Boleslav, Praha – Vrané n. V. – Čerčany a dále na tratích Hostivice – Podlešín a Praha – Hostivice – Rudná u Prahy pro období desetiletého smluvního kontraktu začínajícím rokem 2025. Další výkony na regionálních tratích (lokálkách) by měly dostat České dráhy (stávající dopravce), a to až do roku 2033.

V případě páteřních (hlavních) tratí IDSK konstatovala, že od roku 2029 by měl provoz zajistit dopravce vycházející ze standardního zadávacího řízení na dopravce. Právě ten by měl zajistit provoz elektrickými jednotkami, včetně 53 vybraných jednotek CityElefant. Předpokládaný termín zahájení soutěže je první čtvrtletí roku 2024 (provoz od roku 2029). „V průběhu příprav zadávacího řízení budou probíhat oficiální předběžné tržní konzultace s výrobci kolejových vozidel i dopravci. Získané informace budou vyhodnoceny a na základě nich bude zvolena vhodná délka smluvního kontraktu. Nejkratší však bude patnáct let.  Počet soutěžených oblastí, a tedy i samotných dopravců bude ještě rovněž předmětem dalších analýz a porovnání, které budou zahrnovat ekonomické i technologické dopady jednotlivých variant a budou v rámci předběžných tržních konzultací projednány i s účastníky trhu,“ uzavírá Petr Borecký s tím, že v dalších měsících budou postupně jednotlivé záměry zpřesňovány a opět předloženy orgánům Středočeského kraje k jejich schválení.