Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice má nové speciálně pedagogické centrum

SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice má nové speciálně pedagogické centrum

9. 9. 2022

Na Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno – Vrapice tento týden začalo sloužit zmodernizované speciálně pedagogické centrum. Rekonstrukce trvala necelé dva roky a přišla na 12,3 milionu korun. Většinu nákladů, 90 procent, pokryje dotace. Její přijetí dnes schválila rada kraje, protože peníze se v tomto případě proplácejí zpětně.

SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice má nové speciálně pedagogické centrum

SOU a Praktická škola Kladno – Vrapice má nové speciálně pedagogické centrum

Modernizace centra pro klienty s mentálním a tělesným postižením spojená s rozšířením prostor přišla na 12,3 milionu korun. Celkem 90 % nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), deseti procenty přispěl Středočeský kraj coby zřizovatel, který také projekt předfinancoval. Původní centrum už vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovovalo vybavením ani velikostí. Nyní má samostatný vstup, výtah, vzniklo zázemí pro aktivizační činnosti a ergoterapii. Klientům budou sloužit nové pomůcky a kreativní dílna, kde nechybí ani keramická pec. 

„Cílem modernizace centra bylo zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zkvalitnit přípravu žáků. To je důležité pro jejich uplatnění v běžném, ale i profesním životě, protože je ideální, když i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami po škole najdou vhodnou práci. Rekonstrukce tak v podstatě navázala na další projekty vrapického učiliště, jako je například zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu práce, snížení počtu předčasných odchodů ze školy nebo snížení nerovností ve vzdělávání,“uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Speciálně pedagogické centrum je školským poradenským zařízením, které poskytuje standardní poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. O služby mohou požádat žáci, jejich zákonní zástupci, školy nebo školská zařízení, případně o nich může rozhodnout orgán veřejné moci.