Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj SIC obměnil členy správní rady, předsedou se stal Ing. Věslav Michalik, CSc.

SIC obměnil členy správní rady, předsedou se stal Ing. Věslav Michalik, CSc.

27. 11. 2020

Středočeské inovační centrum obměnilo několik členů své správní rady. Aktuálně jsou členy spolku Středočeský kraj; České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.; Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Z rozhodnutí Rady Středočeského kraje bude nově Středočeský kraj na členských schůzích zastupovat Středočeský kraj náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Ing. Věslav Michalik, CSc. (STAN), který v této funkci nahradil bývalého náměstka hejtmanky Ing. Miloše Peteru.

SIC obměnil členy správní rady, předsedou se stal Ing. Věslav Michalik, CSc.

SIC obměnil členy správní rady, předsedou se stal Ing. Věslav Michalik, CSc.

Za Středočeský kraj byli dále ze správní rady SIC odvoláni členové JUDr. Robert Bezděk, Mgr. Karel Horčička a Marek Rejman. Novými členy se stali spolu s Ing. Věslavem Michalikem, CSc. dále Jakub Rejzek, člen Zastupitelstva Středočeského kraje, RNDr. Michael Prouza, Ph.D. za FZÚ Akademie věd ČR, Libor Beránek, Ph.D. za České vysoké učení v Praze a Prof. MUDr. Martásek, CSc., ředitel BIOCEV.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 již také proběhlo první povolební setkání vedoucích zástupců Středočeského inovačního centra (SIC) a předsedou správní rady byl zvolen Ing. Věslav Michalik, CSc., náměstek hejtmanky pro oblast dotací, financí a inovací (STAN). Oproti minulému složení správní rady SIC v něm převažují vědecko-výzkumní experti nad zástupci politické reprezentace v poměru 3:2.

„Středočeský kraj patří díky širokému spektru špičkových vědeckých pracovišť a technologických firem mezi inovační lídry v České republice. Jsem přesvědčen, že efektivní podpora inovací zvyšuje konkurenceschopnost kraje, zlepšuje životní prostředí i podmínky obyvatel,“ říká Ing. Věslav Michalik, CSc. a dodává. „Jsem rád, že se nám včera podařilo podniknout první zásadní krok k politické nezávislosti SIC a máme po svém nejbližším boku odborníky na digitalizaci, robotiku, nové materiály a biotechnologie.“

Nový zástupce kraje v SIC, náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Ing. Věslav Michalik, CSc., také informuje, že: „Středočeské inovační centrum dostane pro rok 2021 od Středočeského kraje celkem 28,71 milionu korun. Tyto finanční prostředky budou sloužit na financování jeho provozu a aktivit.“ Upřesnil také, že tyto Radou kraje navržené finanční prostředky musí ještě schválit Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Ing. Věslav Michalik, CSc. dále naznačil, že v nejbližší době budou některé aktivity centra, které mu nepřísluší či jsou nadbytečné, odstraněny, a činnosti budou upraveny tak, aby byly pro kraj, jeho obce a města více efektivní.