Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rozsudek v případě zavádění SDO: Kraj jednal v souladu se zákonem. Žaloba Kladna byla odmítnuta

Rozsudek v případě zavádění SDO: Kraj jednal v souladu se zákonem. Žaloba Kladna byla odmítnuta

15. 12. 2022

Město Kladno neuspělo u pražského Krajského soudu ve sporu týkající se zavádění Standardů dopravní obslužnosti (SDO). Jde tak o třetí instituci, která potvrdila zákonné argumenty kraje týkající se zavádění SDO. Nejdříve stížnosti Kladna odmítlo Ministerstvo vnitra ČR, poté i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rozsudek v případě zavádění SDO: Kraj jednal v souladu se zákonem. Žaloba Kladna byla odmítnuta

Rozsudek v případě zavádění SDO: Kraj jednal v souladu se zákonem. Žaloba Kladna byla odmítnuta

Podle usnesení soudu byla žaloba statutárního města Kladna odmítnuta, neboť nespadá pod rozsah tzv. zásahové žaloby dle zákona. „Soud tedy plně přisvědčil argumentaci Středočeského kraje, že bylo v jeho kompetenci SDO zavést a že je plně v kompetenci kraje rozhodnout, v jakém rozsahu dopravní obslužnost na území kraje zajistí. Soud rovněž konstatoval, že zavedením standardů dopravní obslužnosti kraj nikterak nezasáhl do pravomocí města Kladno ani jej nijak nezkrátil na jeho právech. Soud výslovně konstatoval, že městu Kladnu chybí jakékoli hájitelné tvrzení, že zavedením standardů dopravní obslužnosti Středočeský kraj jakkoli zasáhl do práv města Kladna,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Středočeský kraj s platností od 1. 9. 2022 přistoupil v systému PID v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů. Důvodem byly právě neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do systému SDO, kdy Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, byl nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů. Město Kladno v tomto ohledu dlouhodobě argumentuje nezákonností, proto prostřednictvím advokátní kanceláře podalo podnět na Ministerstvo vnitra ČR, ÚOHS a v neposlední řadě se obrátilo na soud i přes to, že kraj měl zpracován právní posudek, který jasně potvrzoval, že postupuje zcela v souladu s legislativou. „Od samého počátku veřejně říkám, že postup vedení města Kladna a jeho primátora Milana Volfa je z hlediska řádného hospodáře neobhajitelný a znamená jen mrhání veřejnými penězi za právníky. Dnešní rozhodnutí soudu jen potvrzuje, že zavedení SDO, které zavádějí férová pravidla do spolufinancování veřejné dopravy mezi krajem a obcemi, bylo správným krokem. Kladenská městská kasa, kvůli krokům svého vedení, bude muset zaplatit výdaje za služby právní kanceláře Weinhold Legal. Byl to totiž právě kladenský primátor Milan Volf, který si najal právníky soudní spor inicioval. Za Středočeský kraj říkám, že jsme stále připraveni ohledně řešení dopravy na Kladensku věcně jednat a věřím, že s novým náměstkem primátora pro dopravu, věc, s ohledem na aktuální rozhodnutí soudu, odblokujeme,“ míní Petr Borecký.

Kladno se nemůže na kraji soudní cestou ničeho domáhat. „Na jednu stranu je škoda, že soud jasně nevymezil pojem „dopravní obslužnost“, ani nevyřešil, co tedy má kraj ze svého rozpočtu zajišťovat, ale to potvrzuje náš názor, že tyto záležitosti nelze řešit soudní cestou a je to součást práva na samosprávu, do kterého nelze takto shora zasahovat,“ říká Petr Borecký.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze je možné podat ještě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.