Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rekordní objem peněz do fondů a investic. Zastupitelé schválili krajský rozpočet na rok 2022

Rekordní objem peněz do fondů a investic. Zastupitelé schválili krajský rozpočet na rok 2022

30. 11. 2021

Velkou většinou schválilo krajské zastupitelstvo rozpočet s důrazem na investice do zlepšení stavu silničních komunikací a veřejné dopravy, na posílení bezpečnosti, optimalizaci školství a ochranu životního prostředí. Prioritou je rovněž využití evropských fondů. Objem výdajů je plánovaný na více než 40 miliard korun.

Rekordní objem peněz do fondů a investic. Zastupitelé schválili krajský rozpočet na rok 2022

Rekordní objem peněz do fondů a investic. Zastupitelé schválili krajský rozpočet na rok 2022

„Rozpočet pro rok 2022 je výrazně proinvestiční,“ uvádí náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) a vysvětluje: „Přestože rok 2021 byl i z ekonomického hlediska velice složitý, podařilo se nám investovat více než 6 miliard korun. Hospodaření dopadlo lépe, než jsme čekali, výdaje nakonec skončily pod schváleným rozpočtem a příjmy plán dokonce přesáhly.“

Příjmy kraje jsou pro rok 2022 naplánovány na 35,7 miliardy korun, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 11 miliard a největší část tradičně tvoří transfery v hodnotě bezmála 23,5 miliardy korun. Výdaje pak dosáhnou 40,2 miliardy korun, přičemž pro investiční projekty buď za finanční spoluúčasti kraje, či plně financované z krajského rozpočtu je vyčleněna částka 6,54 miliardy korun. „Podpoříme 140 projektů spolufinancovaných z EU nebo z národních zdrojů, 134 projektů bude financováno přímo z krajského rozpočtu. Rozpracováno máme v tuto chvíli dalších 327 projektů,“ doplňuje náměstek Michalík.

Rekordní alokace zdrojů je v rozpočtu určena také do Fondů Středočeského kraje. Celkově se jedná o 100 milionů vyšší částku než v loňském roce, konkrétně 688 milionů korun, 120 milionů jde v příštím roce například do Fondu obnovy venkova, který podporuje obce do 2000 obyvatel, dalších více než 80 milionů je vyčleněno na podporu regionálního školství, sportu a volného času. Na opravu krajských vozovek po opravách či pokládce inženýrských sítí kraj počítá s částkou 75 milionů korun. Další krajské fondy podpoří také projekty v oblasti životního prostředí, či příspěvkové organizace a církve působící v sociální oblasti. Z fondů mohou na svůj rozvoj a podporu činnosti čerpat obce, spolky, nadace, podnikatelé i jednotlivci. Detaily jednotlivých Fondů, včetně možností čerpání jsou k dispozici na webu kraje.

Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí úspory z letošního roku a úvěrové linky. Aktuálně Středočeský kraj podepsal nový úvěr ve výši čtyř miliard korun s Komerční bankou, který je připraven k čerpání až do roku 2026 a se splatností do roku 2047 a také s Českou spořitelnou na 2,5 miliardy korun také s předpokládaným čerpáním až do roku 2026, splatnost je pak plánovaná do roku 2031. Úvěrové linky jsou určené primárně na investiční projekty spolufinancované krajem a evropskými fondy, kdy na nové programovací období jsou v plánu projekty za přibližně 18 miliard korun.

„Úvěrováním prozatím řešíme neuspokojivou situaci rozpočtového určení daní. To bylo stanoveno v roce 2010 a zamrzlo na tehdy stanovených poměrech, což považujeme za zásadně nespravedlivé. Například v našem kraji od té doby přibylo nejvíce obyvatel ze všech krajů, a to více než 250 tisíc. Tím, že nikdy nedošlo k přepočtu podle aktuálního vývoje v krajích, tak náš kraj přichází ročně o minimálně 2 miliardy korun, které nejvíce chybí ve veřejné dopravě, v opravách silnic či ve školství,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) s tím, že úvěrování má své limity a z dlouhodobého hlediska je nutné posílit financování kraje z daní, aby mohlo úspěšně nastartované investování do rozvoje kraje pokračovat i v dalších letech.

Detailní rozpočet je k nahlédnutí na krajských webových stránkách.