Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Reakce předsedy Kontrolního výboru Ivo Šance na sdělení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba

Reakce předsedy Kontrolního výboru Ivo Šance na sdělení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba

31. 8. 2018

Na posledním zasedání zastupitelstva Středočeského kraje jsem chtěl kolegy seznámit s průběžnou zprávou předsedy Kontrolního výboru, koaliční většina mi v tom však zabránila. Ve zprávě hodnotím především to, jakým způsobem reaguje úřad na žádosti o informace, na které mají zastupitelé, nadto předseda kontrolního výboru, právo. 

Reakce předsedy Kontrolního výboru Ivo Šance na sdělení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba

Reakce předsedy Kontrolního výboru Ivo Šance na sdělení ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje Jiřího Holuba

V mé Průběžné zprávě předsedy Kontrolního výboru nehodnotím, jestli Krajský úřad plní nebo neplní svoje povinnosti, nebo jestli postupuje nebo nepostupuje podle zákona, ale konstatuji, že rozsah informací dodaných kontrolnímu výboru nestačí k tomu, aby mohl kontrolní výbor vyloučit možné nezákonnosti nebo nehospodárnosti v činnosti orgánů a institucí Středočeského kraje (viz začerněný audit KSÚS, dodané údaje o DPP a DPČ). 

To, že v minulosti nebyly ze strany Kontrolního výboru stížnosti na poskytování informací Krajským úřadem, lze vykládat také tak, že v minulosti neměl kontrolní výbor zájem o citlivé informace a tudíž ani nezabránil případům typu "Rathova korupční aféra".

Klub Starostů a nezávislých stojí za prohlášením Ivo Šance, i ostatní zastupitelé opakovaně žádají o informace a tyto nejsou opakovaně Krajským úřadem dodávány. Namísto zpochybňování přístupu předsedy Kontrolního výboru, který podle nás vykonává svou funkci náležitě a s chutí, doporučujeme úřadu a jeho úředníkům plnit povinnosti, které jim zákon ukládá, a umožnit kontrolním orgánům zastupitelstva vykonávat svou práci.  

Autor: Filip Reinöhl