Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Radní kraje schválili plán rozvoje veřejné dopravy ve Středočeském kraji

Radní kraje schválili plán rozvoje veřejné dopravy ve Středočeském kraji

15. 11. 2022

Radní schválili plán rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy ve Středočeském kraji v budoucím období do roku 2035, který předložila Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Radní se zároveň seznámili s aktuální finanční situací veřejné dopravy, rozvojových záměrech, obnově vozového parku a budoucím smluvním zajištění v systému Pražské integrované dopravy (PID) na území kraje.

Radní kraje schválili plán rozvoje veřejné dopravy ve Středočeském kraji

Radní kraje schválili plán rozvoje veřejné dopravy ve Středočeském kraji

„Zaměřili jsme se především na problematiku finanční náročnosti, udržitelnosti a rozvoje systému veřejné dopravy v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu s primárním zaměřením na železniční dopravu jakožto páteřnímu dopravnímu módu. Jedním z klíčových prvků pro další rozvoj systému veřejné dopravy je však výrazné navýšení finančních příjmů na straně kraje a nezbytné bude rovněž další navyšování příjmů z jízdného,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Konkrétně se radní například seznámili s plány implementace ETCS v ČR, možným budoucím vývojem výkonů v regionální železniční i autobusové dopravě, plánem obnovy železničních kolejových vozidel ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, požadavky IDSK na Správu železnic na modernizaci a elektrifikaci středočeských tratí a dále vstupy, které ovlivňují provoz autobusů a celkovou ekonomickou náročnost veřejné dopravy v kraji.

Podrobnější informace přineseme na setkání u kulatého stolu s radním Petrem Boreckým a ředitelem IDSK Zdeňkem Šponarem. Uskuteční se v pondělí 14. 11. 2022, ve 12:30 na KÚSK.