Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada schválila zpracování technické studie propojení terminálu Sedlec do města Odolena Voda

Rada schválila zpracování technické studie propojení terminálu Sedlec do města Odolena Voda

1. 4. 2022

Rada Středočeského kraje schválila na dnešním zasedání záměr vyhotovení technické studie propojení terminálu Sedlec do města Odolena Voda, a to v rozsahu prodloužení tramvajové trati terminál Sedlec – Odolena Voda. Součástí studie má být také návrh BRT (Bus Rapid Transit) koridoru pro vedení elektrobusů s dynamickým nebo statickým dobíjením.

Rada schválila zpracování technické studie propojení terminálu Sedlec do města Odolena Voda

Rada schválila zpracování technické studie propojení terminálu Sedlec do města Odolena Voda

Technická studie bude navazovat na projekt „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“, který je nyní v projekční přípravě ve stupni DÚR (Dokumentace pro územní řízení). „Výstupy studie budou podkladem pro technické řešení terminálu Sedlec, který je součástí tramvajové trati a to zejména z hlediska prostorového uspořádání smyčky. Studie nám zároveň řekne propočet předpokládaných nákladů na realizaci stavby ve variantě kolejové i variantě nekolejové dopravy,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Technické řešení musí zároveň umožnit prodloužení tramvajové trati ve směru Líbeznice, které je nyní ve fázi technické studie.

Řešení bude navrženo tak, aby bylo možné vymezit jeden koridor vedení kolejové/nekolejové dopravy pro potřeby zapracování do Územních plánů dotčených obcí nebo aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje.  

Náklady na realizaci studie činí zhruba 600 tisíc korun.