Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada schválila 7 dotací na podporu rozvoje a obnovy základních a mateřských škol za více než 24 milionů korun

Rada schválila 7 dotací na podporu rozvoje a obnovy základních a mateřských škol za více než 24 milionů korun

4. 3. 2022

Na svém zasedání schválila Rada Středočeského kraje celkem 7 žádostí o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu. Dotaci lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený v tematickém zadání. Tím je podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol. Mezi projekty se rozdělí přes 24 milionů korun. Souhlasit musí ještě zastupitelstvo.

Rada schválila 7 dotací na podporu rozvoje a obnovy základních a mateřských škol za více než 24 milionů korun

Rada schválila 7 dotací na podporu rozvoje a obnovy základních a mateřských škol za více než 24 milionů korun

Projekty, které jsou v rámci tohoto dotačního programu podpořeny, musí být zároveň spolufinancovány z jiných veřejných zdrojů. „Prostřednictvím tohoto dotačního programu chceme maximálně snížit finanční zatížení obcí, které realizují náročné projekty v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství,“ vysvětluje náměstek Věslav Michalik.

Na dnešním zasedání Rada schválila celkem 7 žádostí za více než 24 milionů korun. Největší dotaci, konkrétně 10 milionů korun, obdrží obec Čachovice, a to na výstavbu zázemí místní mateřské a základní školy. Přese 4 miliony korun poputuje na přístavbu a nástavbu budovy mateřské školy v obci Káraný. Třetí největší dotaci získá městys Vrchotovy Janovice, téměř 3,2 milionu zde bude využito na revitalizaci základní školy.

Žadatelům o tento typ dotace nabídne Středočeský kraj ještě jeden termín pro přihlášení svých projektů. „Termíny pro podávání žádosti jsme v letošním roce rozdělili, abychom zachovali návaznost na dotační programy ministerstev,“ dodává Michalik.  Další termín podávání žádostí je dle Programu stanoven od 4. 4. do 31. 8. 2022 a následně budou žádosti podané v tomto termínu předloženy k projednání a schválení poskytnutí dotací na zasedání orgánů kraje.

Finální poskytnutí dotací musí potvrdit ještě zastupitelstvo