Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2023, zohledňuje inflaci i růst cen energií

Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2023, zohledňuje inflaci i růst cen energií

15. 11. 2022

Krajští vzali na vědomí a doporučili zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2023, který počítá s příjmy přesahující 42 miliard Kč a výdaji stanovenými na více než 45 miliard Kč. Sestavený rozpočet reflektuje předpokládaný mírný hospodářský růst, vysokou mírou inflace a růst cen energií. Daňové příjmy kraje návrh rozpočtu pro příští rok předpokládá vyšší o zhruba 19 % oproti upravenému rozpočtu z roku 2022.

Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2023, zohledňuje inflaci i růst cen energií

Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2023, zohledňuje inflaci i růst cen energií

Návrh rozpočtu celkových příjmů (bez financování) na rok 2023 je proti schválenému rozpočtu roku 2022 vyšší o 6,3 miliardy Kč, což představuje zvýšení o 17,6 %. „Nárůst je způsoben především zvýšením daňových příjmů s ohledem na ekonomickou situaci a přijatými transfery ze státního rozpočtu s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar s tím, že výdaje kraje (bez financování) byly oproti schválenému rozpočtu roku 2022 navýšeny o 12,1 %.

V rámci rozpočtu se počítá s vytvořením specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, avšak jejich přesná výše není dopředu známa. „Konkrétně se jedná o zajištění finančního krytí dalšího možného navýšení cen energií, růstu mezd ve veřejné správě, připravovaných projektů pro zlepšení podmínek ve vzdělávání, nárůstu pohonných hmot dopravcům, růstu trakčních energií, očekávaného nárůstu mezd řidičů veřejné dopravy z důvodu navýšení minimální mzdy a další rezervy na výdaje dopravní obslužnosti,“ upřesňuje náměstek Kašpar.

Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovních úvěrů a zapojením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 10 milionů Kč a ve financování snížen o splátky přijatých úvěrů kraje. Po zapojení financování je zdrojová a výdajová část ve výši 45,4 miliard korun.

V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2023 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 13 %.

Návrh rozpočtu bude v příštích dnech projednávat finanční výbor, finálnímu znění musí dát zelenou krajské zastupitelstvo.