Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Řada nových staveb v Nymburce zklidní dopravu

Řada nových staveb v Nymburce zklidní dopravu

27. 2. 2024

Doprava v Nymburce dozná v nejbližších letech citelných změn. Především by se měla zklidnit. Na své by si měli přijít i milovníci cyklistiky. Zastupitelé schválilo uzavření memoranda mezi krajem, Krajskou správou a údržbou silnic a městem, které řeší spolupráci na několika významných dopravních stavbách

 

Řada nových staveb v Nymburce zklidní dopravu

Řada nových staveb v Nymburce zklidní dopravu

V Nymburce vyrostou stavby, které by měly výrazně přispět ke zklidnění dopravy, včetně té cyklistické. Krajští zastupitelé schválili memorandum, které spolupráci na přípravě a výstavbě několika významných dopravních staveb řeší. Jde o most přes vodoteč Mrlina, cyklostezku s infrastrukturu u vodoteče, obslužnou a příjezdovou k budoucímu parkovišti P+R a sportovišti Veslák, cyklostezku podél Labe, točnu pro autobusy a doplnění patřičných inženýrských sítí. Účastníky memoranda budou kraj, Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) a město Nymburk. „ Cílem memoranda je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci investic. Konkretizace forem spolupráce stran bude upřesněna následným uzavřením smlouvy o spolupráci, kde bude zároveň vymezena finanční spoluúčast stran,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Velkým přínosem bude propustnost území cyklistickými stezkami propojujícími stávající trasy a dostupnost pro MHD. Spolupráci na stavbě cyklostezky a příslušné infrastruktury k ní, přislíbil i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Středočeský kraj bude investorem celé akce a prostřednictvím své příspěvkové organizace KSÚS by měl mít na starosti výstavbu a úpravu stavební objektů, které jsou anebo budou v majetku kraje. Město Nymburk se zaváže k poskytnutí pozemků nutných k realizaci celé akce. Dále se zaváže k zajištění projekční přípravy a zajištění financování výstavby mostu přes vodoteč, spoluprací se SFDI ve věci výstavby cyklostezky a infrastruktury s ní spojené, včetně chodníku pro pěší a příjezdové komunikace.