Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada kraje schválila nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci

Rada kraje schválila nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci

6. 1. 2022

Krajští radní na dnešním zasedání schválili nová Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů. Na konci roku totiž skončila předchozími pravidly stanovená lhůta pro podávání žádostí. V principu se jedná se o půjčky obcím, které peníze využívají zejména na předfinancování finančně náročných projektů. Novým pravidlům musí dát zelenou ještě Zastupitelstvo.

Rada kraje schválila nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci

Rada kraje schválila nová pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci

„Tyto návratné finanční výpomoci byly poskytovány obcím Středočeského kraje již od roku 2019, ale v prosinci 2021 skončila pravidly stanovená lhůta pro podávání žádostí. Nyní jsme proto schválili nová pravidla, ve kterých je lhůta pro podání žádostí stanovena od 1. března 2022 do 16. prosince 2022,“ uvedl náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. V případě potřeby může být navíc koncem roku 2022 prodloužena lhůta pro podávání žádostí pouze schválením dodatku k pravidlům.

„Cílem návratné finanční výpomoci je podpora obnovy a rozvoje obcí a měst na území Středočeského kraje. Do fondu bude alokováno celkem 20 milionů korun, přičemž o návratnou finanční výpomoc až do výše 4 milionů korun mohou žádat obce do 3000 obyvatel,“ doplňuje náměstek Michalik. Podporovanými oblastmi pro zapůjčení finanční částky jsou například projekty na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní či projekty vedoucí k energetickým úsporám. V neposlední řadě se mohou obce žádat o podporu projektů například z oblasti vzdělávání, sociální integrace i dopravy.

Peníze obce kraji vrací v okamžiku proplacení dotace z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) nebo Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Bližší informace naleznou žadatelé také zde