Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29.4. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29.4. 2024

23. 4. 2024

Níže naleznete návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 29.4. 2024.

Zasedání zastupitelstva je vždy vysíláno v přímém přenosu, který je možno sledovat na webových stránkách Středočeského kraje zde.

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29.4. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29.4. 2024

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 29.4. 2024.

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0247(2024)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0248(2024)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0249(2024)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0250(2024)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0251(2024)

6.

Program Smart Akcelerátor III – Věda v praxi obcí II pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji. Zrušení programu Věda v praxi obcí z roku 2023

Finanční záležitosti

0282(2024)

7.

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2023 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2023 (rozpočtové opatření č. 080/23/2024 - rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2023)

Finanční záležitosti

0311(2024)

8.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0253(2024)

9.

Středočeský Fond obnovy venkova - Program 2021-2024 - obec Petrovice - změna typu dotace

Finanční záležitosti

0254(2024)

10.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 2. 2024

Finanční záležitosti

0322(2024)

11.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2024 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0285(2024)

12.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Program 2024 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0299(2024)

13.

Poskytnutí dotací dle Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže

Životní prostředí a zemědělství

0301(2024)

14.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2024 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

0303(2024)

15.

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě s platností od 1. prosince 2024 uzavřené dle §§18 - 20 a násl. zák. č. 194/2010 Sb.

Doprava

0316(2024)

16.

Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní dopravou mezi Středočeským a Jihočeským krajem

Doprava

0318(2024)

17.

Integrace cyklověží do systému PID Lítačka

Doprava

0323(2024)

18.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/105 Počepice – most ev. č. 105-029“

Doprava

0257(2024)

19.

Uzavření Smlouvy č. 15S/2024 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 - převzetí ručitelského závazku

Doprava

0255(2024)

20.

Vydání „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ Rezidence Vitalis, z.ú.

Sociální věci

0317(2024)

21.

Vydání „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ Cesta životem bez bariér

Sociální věci

0319(2024)

22.

Vydání „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Sociální věci

0320(2024)

23.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci dofinancování řádného dotačního řízení na rok 2024 – Sociální věci

Sociální věci

0306(2024)

24.

Rozpočtová úprava č. 182/17/2024 - poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci organizaci Laxus, z. ú., z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0281(2024)

25.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Školství

0314(2024)

26.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0300(2024)

27.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0293(2024)

28.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0244(2024)

29.

Převod činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola Kouřim, příspěvková organizace

Školství

0245(2024)

30.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Základní škola Pečky, příspěvková organizace, a Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace

Školství

0308(2024)

31.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 a Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222

Školství

0312(2024)

32.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace, a Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Školství

0313(2024)

33.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 a Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Školství

0307(2024)

34.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75 a Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234

Školství

0309(2024)

35.

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0325(2024)

36.

Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji 2024-2030

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0258(2024)

37.

Poskytnutí členského příspěvku spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. pro rok 2024

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0292(2024)

38.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Muzeum Mladoboleslavska, p. o.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0259(2024)

39.

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace "Rabasova galerie Rakovník, p. o."

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0260(2024)

40.

Návrh na výpověď Smlouvy o partnerství v Geoparku Barrandien, organizační složce Ekologického centra Orlov, o.p.s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0271(2024)

41.

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0283(2024)

42.

Memorandum Smetanovská místa

 

Bude navrženo na stažení z programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 

43.

Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

0321(2024)

44.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje - prodloužení termínu vrácení poskytnutých peněžních prostředků individuální návratné finanční výpomoci

Zdravotnictví

0324(2024)

45.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Vraňany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0261(2024)

46.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bezdědice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0267(2024)

47.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Lounín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0266(2024)

48.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Sokoleč

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0264(2024)

49.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Březovice pod Bezdězem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0287(2024)

50.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0279(2024)

51.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0278(2024)

52.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Zdejcina

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0275(2024)

53.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nová Telib

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0277(2024)

54.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dolní Bousov a Horní Bousov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0265(2024)

55.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kunice u Říčan

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0298(2024)

56.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Kopeč

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0262(2024)

57.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zavidov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0280(2024)

58.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mnichovice u Říčan

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0263(2024)

59.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chmeliště

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0302(2024)

60.

Prodej pozemku v k. ú. Pšovlky

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0270(2024)

61.

Prodej pozemku v k.ú. Dřínov u Zlonic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0297(2024)

62.

Budoucí prodej části pozemku p. č. 1408/3 k. ú. Olbramovice u Votic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0304(2024)

63.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ctiměřice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0296(2024)

64.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostim u Berouna

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0256(2024)

65.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Stará Lysá

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0289(2024)

66.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Loukov u Mnichova Hradiště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0294(2024)

67.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Pravonín - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0290(2024)

68.

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Dobříš

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0273(2024)

69.

Budoucí bezúplatné nabytí silnice a pozemků v k. ú. Církvice u Kutné Hory

Majetek - různé

0269(2024)

70.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemků v k. ú. Jesenice u Prahy

Majetek - různé

0268(2024)

71.

Stavba II/101 obchvat Jesenice – II. etapa - dokončení

Majetek - různé

0295(2024)

72.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“  - dovýkup

Majetek - různé

0288(2024)

73.

Bezúplatný převod movitého majetku v k. ú. Středokluky

Majetek - různé

0315(2024)

74.

Výsledek hodnocení Hodnotící komise a návrh na poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Bezpečnost

0286(2024)

75.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátovi na funkci přísedícího u tohoto soudu

Různé

0274(2024)

76.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0276(2024)

77.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 14. 3. 2024 do 11. 4. 2024

Různé

0252(2024)

78.

Diskuze

Různé

 

79.

Závěr

Různé