Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Zastupitelstva Středočeského kraje 26. 2. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 26. 2. 2024

23. 2. 2024

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 26. 2. 2024.

Zasedání zastupitelstva je vždy vysíláno v přímém přenosu, který je možno sledovat na webových stránkách Středočeského kraje zde.

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 26. 2. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 26. 2. 2024

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 26. 2. 2024 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

 1. 1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0114(2024)

 1. 2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0115(2024)

 1. 3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0116(2024)

 1. 4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0117(2024)

 1. 5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0118(2024)

 1. 6.

Rozpočtová úprava č. 110/01/2024 - převod finančních prostředků z kapitoly 23 – Ostatní, Rezerva Sk do kapitoly 01 – Činnost Zastupitelstva k poskytnutí finančního daru neziskové organizaci pro nákup materiálu jako pomoci Ukrajině 

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Finanční záležitosti

0168(2024)

 1. 7.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 1.2024

Finanční záležitosti

0161(2024)

 1. 8.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

 

Bude navrženo na stažení z programu

Finanční záležitosti

0121(2024)

 1. 9.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0123(2024)

 1. 10.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2024 – změna č. 1

Investice a veřejné zakázky

0148(2024)

 1. 11.

Memorandum o vzájemné spolupráci na akci „Zklidnění dopravy ve městě Nymburku – dopravní řešení lokality sportovního centra Veslák, parkoviště P+R a propojení cyklotras na území města“

Doprava

0162(2024)

 1. 12.

Poskytnutí dotace dle Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Doprava

0135(2024)

 1. 13.

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Středočeského kraje pro období 2021 – 2025

Doprava

0122(2024)

 1. 14.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/102 Chotilsko, most ev. č. 102-019“

Doprava

0142(2024)

 1. 15.

Smlouva o realizaci objektů souvisejících se stavbou D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ

Doprava

0167(2024)

 1. 16.

Rozpis dotace na přímé neinvestiční výdaje pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi (popř. svazky obcí) Středočeského kraje za rok 2023

Školství

0129(2024)

 1. 17.

Návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2024

Školství

0124(2024)

 1. 18.

Doručené žádosti o zřízení nových sportovních center mládeže 2024

Školství

0152(2024)

 1. 19.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0154(2024)

 1. 20.

Návrh změny v příloze č. 2 k Usnesení č. 042-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0163(2024)

 1. 21.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0164(2024)

 1. 22.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025–2026 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí, přispívajících k rozvoji cestovního ruchu ze SFPCR

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0165(2024)

 1. 23.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 na podporu kultury ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

 

Bude navrženo na zařazení do programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0166(2024)

 1. 24.

Úprava znění Programu 2024 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.

Životní prostředí a zemědělství

0136(2024)

 1. 25.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2024

Zdravotnictví

0125(2024)

 1. 26.

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Středočeského kraje v roce 2024

Zdravotnictví

0160(2024)

 1. 27.

Investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2024 nemocnicím založeným Středočeským krajem

Zdravotnictví

0158(2024)

 1. 28.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0157(2024)

 1. 29.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Starý Knín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0141(2024)

 1. 30.

Cyklostezka Zdiby - Klecany - bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Brnky a Klecany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0131(2024)

 1. 31.

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Lázně Toušeň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0120(2024)

 1. 32.

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Lobkovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0146(2024)

 1. 33.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Ovčáry u Dřís

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0126(2024)

 1. 34.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tlustovousy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0147(2024)

 1. 35.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Neratovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0138(2024)

 1. 36.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Načeradec

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0140(2024)

 1. 37.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zámostí u Rožďalovic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0134(2024)

 1. 38.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tuchlovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0143(2024)

 1. 39.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Řisuty u Slaného

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0144(2024)

 1. 40.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Ohaře

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0145(2024)

 1. 41.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0150(2024)

 1. 42.

Bezúplatný převod  a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Spomyšl

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0130(2024)

 1. 43.

Prodej pozemku v k.ú. Rosovice - revokace usnesení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0132(2024)

 1. 44.

Prodej pozemku v k.ú. Prodašice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0133(2024)

 1. 45.

Prodej části areálu v k. ú. Středokluky

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0153(2024)

 1. 46.

Prodej nemovitého majetku v k. ú. Lobeček

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0149(2024)

 1. 47.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sluhy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0155(2024)

 1. 48.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sluhy II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0156(2024)

 1. 49.

Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Zahrádka u Petrovic

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0139(2024)

 1. 50.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jílové u Prahy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0113(2024)

 1. 51.

Majetkoprávní vypořádání silnice I/11 a pozemků s ŘSD s. p.

Majetek - různé

0128(2024)

 1. 52.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemku v k. ú. Radonice u Prahy

Majetek - různé

0127(2024)

 1. 53.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“ - doplnění

Majetek - různé

0137(2024)

 1. 54.

Zpřístupnění zdrojového kódu SW pro podporu participativních rozpočtů obcí – Moje obec jako open-source

Digitalizace

0159(2024)

 1. 55.

Programy 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu – Podpora sociálních služeb a Podpora sociálních aktivit

Sociální věci

0151(2024)

 1. 56.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 18. 1. 2024 do 8. 2. 2024

Různé

0119(2024)

 1. 57.

Diskuze

 

 

 1. 58.

Závěr

 

 

 

 


Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka

Mohlo by vás také zajímat

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Jsme ČTYŘKOALICE

22. 7. 2024

Jsme ČTYŘKOALICE

Malotřídka v Dolních Studénkách nadchla i ministra Beka