Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Obchůdek 21+ nereflektuje velikost a potřeby Středočeského kraje

Program Obchůdek 21+ nereflektuje velikost a potřeby Středočeského kraje

25. 8. 2021

Středočeský kraj se zatím nezapojí do programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchůdek 21+. Důvodem je nízký objem finančních prostředků, který by k záchraně obchůdků v malých obcích výrazně nepřispěl. „Alokace ve výši tři miliony korun je pro Středočeský kraj naprosto nedostatečná. Předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu 6000 korun, a to jim opravdu v ničem nepomůže. Samotná administrace by navíc vedla k další nesmyslné byrokracii,“ míní náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Program Obchůdek 21+ nereflektuje velikost a potřeby Středočeského kraje

Program Obchůdek 21+ nereflektuje velikost a potřeby Středočeského kraje

Program Obchůdek 21+ podle radního není při ministerstvem navrhované výši podpory využitelný.
„Pokud bychom například chtěli podpořit nejrychlejší žadatele, jednalo by se o podporu 30 až 50
prodejen do vyčerpání alokace. Žadatelé by se museli účastnit „závodu v klikání“, a my opravdu
nechceme opakovat nedávnou obdobnou chybu Ministerstva pro místní rozvoj při rozdělování dotací pro
nemocnice,“ vysvětluje Michalik.


Při velkém množství malých obchůdků v kraji takováto podpora ztrácí smysl, a je třeba ji řešit jiným
způsobem. Středočeský kraj má 866 obcí do 1000 obyvatel, a pokud by počítal s dotací na zachování
malých obchůdků pro obce až do počtu 3000 obyvatel, jak navrhuje MPO, pak by se jednalo o 1068 obcí.
Pravděpodobný převis žádostí o podporu by tak byl naprosto enormní a celá výzva by byla
kontraproduktivní.

Středočeský kraj rozvoj malých obcí významně podporuje různými programy pomocí Fondů Středočeského kraje. Jen v letošním roce budou podpořeny různé projekty za více než 550 milionů Kč v 19 tematických fondech. Například Fond obnovy venkova rozdělí obcím do 2000 obyvatel téměř 600 milionů korun v období 2021-2024. Nejvíce peněz letos směřovalo do Infrastrukturního fondu na projekty v oblasti životního prostředí, a to plných 100 milionů korun, stejná částka je uvolněna i pro Fond homogenizace na opravy silnic po výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Dalších 42 milionů korun mohli na své projekty čerpat středočeští dobrovolní hasiči, sociální humanitární fond rozdělil 35 milionů korun, ve Fondu sportu a volného času bylo k rozdělení 25 milionů korun a 37,6 milionu korun byly alokovány ve Fondu kultury a obnovy památek. Velký zájem ze strany obcí a měst je také o přípravunových projektů, kde byl navýšen Fond podpory včasné přípravy projektů z 30 milionů na letošních 40 milionů. Kraj jako velký problém vidí i dostupnost bydlení, zejména pro mladé lidi. Na podporu obecního bydlení proto vyčlenil 20 milionů.


„Jsme přesvědčeni o tom, že naše pomoc malým obcím je díky fondům na podporu infrastruktury
mnohem lepším řešením a řádově vyšší pomocí. Nechceme plýtvat naše prostředky na administrací
předvolebního projektu Obchůdek 21+ se směšnou alokací 3 miliony korun. V této podobě je to od MPO
danajský dar. Pokud chce MPO pomoci středočeským malým obchůdkům doopravdy, pak ať pro největší
kraj v zemi alokuje alespoň 30 milionů,“ uzavírá náměstek odpovědný za krajské finance Věslav Michalik.