Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 4. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 4. Zastupitelstva Středočeského kraje

19. 3. 2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 29. 3. 2021:

Program 4. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 4. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0170(2021)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0171(2021)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0172(2021)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0173(2021)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0174(2021)

6.

Změna výše dotace obci Obecnice a rozhodnutí o neposkytnutí dotace obci Lužná dle Programu II 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – změna Usnesení ZK č. 015-26/2020/ZK
ze dne 3. 8. 2020

Finanční záležitosti

0160(2021)

7.

Poskytnutí daru dle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Finanční záležitosti

0191(2021)

8.

Rozpočtová úprava č. 114/09/2021 a Rozpočtová úprava č. 115/04/2021- převody finančních prostředků z kapitoly 23 – Ostatní, do jednotlivých kapitol včetně 3. změny Zásad tvorby fondů Středočeského kraje - zřízení nových fondů

Finanční záležitosti

0219(2021)

9.

Program 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Finanční záležitosti

0220(2021)

10.

Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

0221(2021)

11.

Pravidla 2021 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0240(2021)

12.

Programy 2021 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Finanční záležitosti

0241(2021)

13.

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0228(2021)

14.

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0232(2021)

15.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 – navýšení schválené dotace

Zdravotnictví

0242(2021)

16.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt II/101 Unhošť – Červený Újezd, rekonstrukce silnice

Doprava

0211(2021)

17.

Žádost hlavního města Prahy o souhlas s vedením vlaků S49 v závazku veřejné služby na území Středočeského kraje

Doprava

0236(2021)

18.

Úprava tarifu Pražské integrované dopravy
na území Středočeského kraje

Doprava

0218(2021)

19.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a ŠKODA AUTO a.s. – linka 530750

Doprava

0229(2021)

20.

Petice k návrhu na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Školství

0248(2021)

21.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Školství

0247(2021)

22.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště St. Kubra Středokluky, příspěvková organizace
a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí E. Beneše 2353

Školství

0246(2021)

23.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 a Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace

Školství

0245(2021)

24.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2019/2020

Školství

0203(2021)

25.

Převod 10% nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých sociálním službám
z roku 2020 do roku 2021 v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Sociální věci

0183(2021)

26.

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení (A) Středočeského kraje na rok 2021

Sociální věci

0210(2021)

27.

Rozpočtové opatření 065/08/2021 – zapojení finančních prostředků do příjmů a výdajů kapitoly 08 - Regionální rozvoj

Regionální rozvoj

0217(2021)

28.

Žádost o dodatečnou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na realizaci programů Středočeské podnikatelské vouchery 2021

Regionální rozvoj

0184(2021)

29.

Aktualizace č. 2 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019–2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0169(2021)

30.

Žádost Spolku pro obnovu únětické kultury
o prominutí vrácení části dotace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0230(2021)

31.

Žádost Dobrovolného svazku obcí Pečecký region o poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Dokončení prací na Studii odtokových poměrů na Výrovce - opatření
SO 01a – Revitalizace Výrovky ř.km 4,390 – 10,700“

Životní prostředí a zemědělství

0188(2021)

32.

Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za období 2018 - 2019

Životní prostředí a zemědělství

0209(2021)

33.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kanina

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0038(2021)

34.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dymokury

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0037(2021)

35.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Doubrava
u Kostomlat nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0036(2021)

36.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Veclov
u Svojetína

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0035(2021)

37.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Liteň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0200(2021)

38.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Benešov
u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0201(2021)

39.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pletený Újezd

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0202(2021)

40.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kadlín
a v k. ú. Ledce u Stránky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0207(2021)

41.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tuřice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0214(2021)

42.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sýkořice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0222(2021)

43.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0223(2021)

44.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Žebrák

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0225(2021)

45.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0177(2021)

46.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Židněves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0180(2021)

47.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Trpoměchy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0176(2021)

48.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vlašim

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0196(2021)

49.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Osnice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0195(2021)

50.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Byšice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0198(2021)

51.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Broumy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0192(2021)

52.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0212(2021)

53.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků
v k. ú. Chotětov I

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0213(2021)

54.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Chotětov II

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0215(2021)

55.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Sojovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0178(2021)

56.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Nové Strašecí

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0187(2021)

57.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Bořanovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0179(2021)

58.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků
v k.ú. Loděnice u Berouna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0186(2021)

59.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Hřivno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0185(2021)

60.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Třebusice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0190(2021)

61.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků
v k.ú. Královice u Zlonic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0189(2021)

62.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Mnichovo Hradiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0238(2021)

63.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Bratronice u Kladna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0226(2021)

64.

Převod nemovitostí v k.ú. Unhošť

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0204(2021)

65.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kánín a Oškobrh

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0193(2021)

66.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Drásov a Liha u Příbramě

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0182(2021)

67.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Statenice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0181(2021)

68.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Dvorce u Sedlce

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0197(2021)

69.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Týnec nad Labem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0227(2021)

70.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Tuchlovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0231(2021)

71.

Úplatné nabytí podílů pozemků pod silnicí
v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou a k.ú. Ptýrov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0237(2021)

72.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ctiměřice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0233(2021)

73.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Skalsko

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0234(2021)

74.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Svinaře

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0235(2021)

75.

Budoucí úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Velká Dobrá

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0199(2021)

76.

Prodej pozemku v k.ú. Velenice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0205(2021)

77.

Prodej pozemku v k.ú. Čáslav

Bude navrženo na stažení z programu

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0208(2021)

78.

Metodický pokyn pro zajištění majetkoprávní přípravy dopravních staveb  - aktualizace

Majetek - různé

0243(2021)

79.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“ ¨- doplnění

Majetek - různé

0244(2021)

80.

Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016 – 2020 – vyhodnocení

Bezpečnost

0239(2021)

81.

Volba přísedící Krajského soudu v Praze
a žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu
v Praze ke kandidátovi na funkci přísedícího
u tohoto soudu

Různé

0216(2021)

82.

Kontrola využití nemovitostí Středočeského kraje – „Cestmistrovství Tuchlovice“

Různé

0249(2021)

83.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje
od  11. 2. 2021 do 11. 3. 2021

Různé

0175(2021)

84.

Diskuze

 

 

85.

Závěr