Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 26. Zastupitelstva Středočeského kraje 26.6.2023

Program 26. Zastupitelstva Středočeského kraje 26.6.2023

20. 6. 2023

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 26. 6. 2023. 

Program 26. Zastupitelstva Středočeského kraje 26.6.2023

Program 26. Zastupitelstva Středočeského kraje 26.6.2023

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0361(2023)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0355(2023)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0356(2023)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0358(2023)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0365(2023)

6.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2023 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0419(2023)

7.

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2022

Finanční záležitosti

0405(2023)

8.

Schválení účetní závěrky Středočeského kraje za rok 2022

Finanční záležitosti

0402(2023)

9.

Program 2023 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací

Finanční záležitosti

0418(2023)

10.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 3.2023

Finanční záležitosti

0395(2023)

11.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Pravidel pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Finanční záležitosti

0398(2023)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0370(2023)

13.

Návrh na schválení žádostí Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

0411(2023)

14.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0397(2023)

15.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2023 – změna č. 3

Investice a veřejné zakázky

0375(2023)

16.

Souhlas s vyhodnocením nadlimitních veřejných zakázek na akci „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci Pražské integrované dopravy: 2. vlna – území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy“

Doprava

0399(2023)

17.

Souhlas s vyhodnocením nadlimitních veřejných zakázek na akci „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci Pražské integrované dopravy: 3. vlna – území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy“

Doprava

0400(2023)

18.

Souhlas s vyhodnocením nadlimitních veřejných zakázek na akci „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci Pražské integrované dopravy: 4. vlna – území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy“

Doprava

0401(2023)

19.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým a Středočeským krajem

Doprava

0404(2023)

20.

Strategie budoucího zajištění železniční dopravy ve Středočeském kraji

Doprava

0413(2023)

21.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/272 Jiřice - úprava nehodového místa“

Doprava

0373(2023)

22.

Závěrečná zpráva o čerpání finančních prostředků určených k organizaci a vlastní realizaci programu provádění prevence v oblasti BESIP na území Středočeského kraje v roce 2022 a návrh k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na PK na rok 2023

Doprava

0412(2023)

23.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/114 most Živohošť - Neveklov“

Doprava

0403(2023)

24.

Koncepční plán optimalizace silniční infrastruktury Středočeského kraje v období let 2023-2042

Doprava

0425(2023)

25.

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2023 s Charitou Beroun

Sociální věci

0383(2023)

26.

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2023

Sociální věci

0386(2023)

27.

Zrušení Usnesení č. 016-24/2023/ZK ze dne 24. 04. 2023 - Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit“ a „Podpora sociálních služeb“

Sociální věci

0394(2023)

28.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit“ a „Podpora sociálních služeb“

Sociální věci

0396(2023)

29.

Aktualizace Sítě sociálních služeb Středočeského kraje od 1. 7. 2023

Sociální věci

0408(2023)

30.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů TGM

Sociální věci

0378(2023)

31.

Memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem a městem Neratovice v sociální oblasti v roce 2023

Sociální věci

0409(2023)

32.

Převod činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola, Mnichovo Hradiště, Palackého 38

Školství

0429(2023)

33.

Poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností ve Středočeském kraji pro rok 2023

Regionální rozvoj

0427(2023)

34.

Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030, příprava Akčního plánu SRK 2024 – 2025

 

Změna názvu

 

Aktualizace Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030

Regionální rozvoj

0426(2023)

35.

Vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 41 stavebního zákona spočívající v úplné aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0422(2023)

36.

Vydání 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 42 odst. 6 stavebního zákona spočívající ve změně stávajícího návrhového koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vysokorychlostní trati Praha – Lovosice, úsek Praha – hranice kraje

Regionální rozvoj

0420(2023)

37.

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0380(2023)

38.

Program 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0407(2023)

39.

Aktualizace č. 1 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023–2026

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0415(2023)

40.

Podpora regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji – investiční dotace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0379(2023)

41.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Českého muzea stříbra, příspěvková organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0423(2023)

42.

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0421(2023)

43.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0390(2023)

44.

Poskytnutí dotací dle Programů 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0414(2023)

45.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na akci: „VDJ Kopanina – VDJ Kožova Hora obnova přivaděče – I. etapa“

Životní prostředí a zemědělství

0406(2023)

46.

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ke kofinancování projektu „LIFE WILL - Water in Landscape and Soil“ - Sdružení místních samospráv ČR, z.s.

Životní prostředí a zemědělství

0416(2023)

47.

Investiční příspěvky Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, příspěvkové organizaci

Zdravotnictví

0341(2023)

48.

Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

0371(2023)

49.

Kofinancování a předfinancování projektu „Projekt EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 3“

Zdravotnictví

0428(2023)

50.

Schválení projektových záměrů na přípravu projektů, poskytnutí investičních dotací a příspěvků v letech 2023-2024

Zdravotnictví

0424(2023)

51.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Počepice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0387(2023)

52.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kostelec nad Černými lesy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0388(2023)

53.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kosoř

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0392(2023)

54.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dlouhopolsko

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0351(2023)

55.

Bezúplatné nabytí stavby okružní křižovatky v Benátkách nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0342(2023)

56.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kročehlavy a zřízení věcného práva

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0353(2023)

57.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nová Ves I

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0389(2023)

58.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Brandýs nad Labem a Zápy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0352(2023)

59.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Nesvačily u Bystřice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0350(2023)

60.

Budoucí bezúpatný převod části pozemku v k.ú. Staré Benátky

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0367(2023)

61.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Libušín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0368(2023)

62.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Vinařice u Dobrovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0369(2023)

63.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lysá nad Labem

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0372(2023)

64.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kamenné Žehrovice a k. ú. Rozdělov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0343(2023)

65.

Prodej pozemku v k.ú. Tochovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0348(2023)

66.

Prodej pozemku v k.ú. Sudoměř

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0376(2023)

67.

Prodej pozemku v k.ú. Kladno

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0345(2023)

68.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Bakov nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0381(2023)

69.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Unhošť

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0382(2023)

70.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Nehvizdy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0385(2023)

71.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0374(2023)

72.

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Beroun

Majetek - různé

0347(2023)

73.

Majetkoprávní vypořádání silnice v k.ú. Benešov u Prahy

Majetek - různé

0349(2023)

74.

„III/335 Hrusice most ev.č. 3353-2“ – konečné majetkové vypořádání

Majetek - různé

0359(2023)

75.

„II/101 Drahelčice, obchvat, připojení ze sjezdu D5“

Majetek - různé

0366(2023)

76.

II/101 Jirny, most přes D 11 - doplnění

Majetek - různé

0393(2023)

77.

Hlavní odvodňovací zařízení „HOZ Hořovice A“ – úplatné nabytí („II/114, II/117 Hořovice – východní obchvat“)

Majetek - různé

0363(2023)

78.

„III/2444 a III/01045A Přezletice, průtah“ – smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a. s.

Majetek - různé

0364(2023)

79.

„Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Ledce u Kladna“

 

Bude navrženo na stažení z programu

Majetek - různé

 

80.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0410(2023)

81.

Rezignace přísedícího Krajského soudu v Praze

Různé

0384(2023)

82.

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Středočeského kraje na II. pololetí roku 2023

Různé

0377(2023)

83.

Plán práce Výboru sociálních věcí  Zastupitelstva SK na 2. pololetí roku 2023 včetně Výroční zprávy Výboru sociálních věcí

Různé

0362(2023)

84.

Informace ohledně průběhu a výsledků výběrového řízení a k zakázce „Hloubkový audit KSÚS SK na období 1.1.2018 až 30.6.2022“. Informace ohledně průběhu a výsledků Hloubkového auditu KSÚS SK na období 1.1.2018 až 30.6.2022

Různé

0417(2023)

85.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 18. 5. 2023 do 8. 6. 2023

Různé

0360(2023)

86.

Diskuze

 

 

87.

Závěr