Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

24. 4. 2023

V pondělí 24. dubna 2023 se bude konat 24. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje. Návrhy materiálů najdete zde. Online přenos můžete sledovat od 10:00 na tomto odkaze

Program 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 24. 4. 2023

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0226(2023)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0227(2023)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0228(2023)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0229(2023)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0230(2023)

6.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2023
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0264(2023)

7.

Poskytnutí příspěvku Radě Asociace krajů České republiky pro rok 2023 z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0256(2023)

8.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0253(2023)

9.

Návrh na schválení žádostí z Programu 2022 na podporu provozu venkovských prodejen
ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0250(2023)

10.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 2.2023

Finanční záležitosti

0249(2023)

11.

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2022 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2022 (rozpočtové opatření č. 068/23/2023 – rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2022)

Finanční záležitosti

0254(2023)

12.

Informace o čerpání úvěru v Evropské investiční bance

Finanční záležitosti

0241(2023)

13.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2023 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

0257(2023)

14.

Smlouva o spolupráci s obcí Lety na projektu „Kolizní místo pro cyklisty v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně“

Doprava

0238(2023)

15.

Souhlas s vyhodnocením nadlimitních veřejných zakázek na akci „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících v rámci Pražské integrované dopravy: 1. vlna – území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy“

Doprava

0260(2023)

16.

Dodatek č. 34 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0239(2023)

17.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu
v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit“ a „Podpora sociálních služeb“

Sociální věci

0248(2023)

18.

Opravy administrativních chyb v příloze č. 1
k Usnesení č. 026-21/2023/ZK ze dne 30.1.2023

Sociální věci

0272(2023)

19.

Smlouva o společném postupu a spolupráci
v sociální oblasti mezi SK a Statutárním městem Mladá Boleslav

Sociální věci

0246(2023)

20.

Rozpočtová úprava č. 193/17/2023 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové investiční dotace městu Mladá Boleslav v rámci rozpočtu kapitoly 17
– Sociální věci

Sociální věci

0258(2023)

21.

Rozpočtové opatření č. 058/05/2023 – zapojení přijatých finančních prostředků
z vypořádání dotací minulých let do rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 05 - Školství roku 2023

Školství

0225(2023)

22.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2023
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0245(2023)

23.

Poskytnutí individuální neinvestiční dotace
z rozpočtu Středočeského kraje na provoz
a činnost pilotního projektu Sportovního centra mládeže SC Kolín, z.s.

Školství

0237(2023)

24.

Pořízení 16. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0261(2023)

25.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro Post Bellum z. ú.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0255(2023)

26.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2022, 2. část

Životní prostředí
a zemědělství

0157(2023)

27.

Memorandum o společné koordinaci přípravy staveb dálnice D3 a Vodovodního přivaděče D3

Životní prostředí
a zemědělství

0242(2023)

28.

Vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v roce 2022

Životní prostředí
a zemědělství

0263(2023)

29.

Poskytnutí dotací dle Programu 2023
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí
a zemědělství

0266(2023)

30.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje – Program 2023 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí
a zemědělství

0265(2023)

31.

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Středočeského kraje pro společnost TŘI, z. ú.

Zdravotnictví

0236(2023)

32.

Program 2023 - ZDRAVOTNICTVÍ
pro poskytování investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Zdravotnictví

0259(2023)

33.

Poskytnutí dotací z Programu 2023
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“

Zdravotnictví

0267(2023)

34.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Volenice
u Březnice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0252(2023)

35.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sedlčany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0251(2023)

36.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Chrášťany
u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0269(2023)

37.

Bezúplatné nabytí staveb mostů v k.ú. Lužec nad Vltavou a k.ú. Hořín a Vrbno u Mělníka

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0240(2023)

38.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Roztoky u Křivoklátu

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0235(2023)

39.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lhotka u Mělníka

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0232(2023)

40.

Prodej pozemku v k.ú. Rokytovec

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0234(2023)

41.

Prodej pozemku v k.ú. Katusice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0233(2023)

42.

Prodej nemovitého majetku v k. ú. Hořín

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0270(2023)

43.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Žemličkova Lhota a k.ú. Bratřejov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0243(2023)

44.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Radětice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0247(2023)

45.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Hrachov - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0244(2023)

46.

„II/126 – Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD
– 2. etapa“

Majetek - různé

0271(2023)

47.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0262(2023)

48.

Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za rok 2022

Různé

0268(2023)

49.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 16. 3. 2023 do 6. 4. 2023

Různé

0231(2023)

50.

Diskuze

 

 

51.

Závěr