Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 31.10. 2022

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 31.10. 2022

24. 10. 2022

Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 31. 10. 2022: 

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 31.10. 2022

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 31.10. 2022

Návrh programu Zastupitelstva Středočeského kraje. Přímý přenos z jednání Zastupitelstva bude dostupný 31. 10. 2022 od 10:00 zde http://www.publicwire.eu/regions/stredocesky/stream/stream-full-int.php

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0628(2022)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0629(2022)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0630(2022)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0631(2022)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0632(2022)

6.

Změny ve složení Výboru digitalizace a chytrý kraj Zastupitelstva Středočeského kraje - navržené klubem STAROSTOVÉ

Volební bod

0634(2022)

7.

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Středočeského kraje - navržených klubem PIRÁTI

Bude navrženo na zařazení do programu

Volební bod

0659(2022)

8.

Volba náměstka hejtmanky a člena Rady Středočeského kraje a stanovení oblastí působnosti členů Rady kraje

Volební bod

0633(2022)

9.

Stanovení odměn neuvolněným členům ZK

Finanční záležitosti

0642(2022)

10.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2022 
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0636(2022)

11.

Žádost společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. o poskytnutí příspěvku 
na úhradu zvýšených nákladů na energie

Finanční záležitosti

0638(2022)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0565(2022)

13.

Poskytnutí dotací dle Programu 2022 
po poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu – část III.

Finanční záležitosti

0578(2022)

14.

Poskytnutí darů dle Pravidel 2022 
pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

0579(2022)

15.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2022 
pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Finanční záležitosti

0652(2022)

16.

Program 2020 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – prodloužení termínu realizace projektů

Finanční záležitosti

0655(2022)

17.

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ 
a NIP

Finanční záležitosti

0580(2022)

18.

Program 2022 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji

Bude navrženo na zařazení do programu

Finanční záležitosti

0654(2022)

19.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2022 se Svazkem obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Doprava

0656(2022)

20.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2022 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - III. část

Doprava

0658(2022)

21.

Dodatek č. 32 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0613(2022)

22.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt „II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa“

Doprava

0611(2022)

23.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci dofinancování II. stávajícího dotačního řízení (A) SK na rok 2022

Sociální věci

0614(2022)

24.

Středočeský Humanitární fond 2022 - sociální oblast - změna účelu použití poskytnuté neinvestiční dotace: Linnet eu s.r.o.

Sociální věci

0639(2022)

25.

Oprava administrativní chyby v programu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na rok 2023, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus

Bude navrženo na zařazení do programu

Sociální věci

0660(2022)

26.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0643(2022)

27.

Zrušení a převod činnosti příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0645(2022)

28.

Převod movitého majetku Základních uměleckých škol zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0644(2022)

29.

Pravidla Středočeského kraje při hodnocení individuálních žádostí o podporu audiovizuálních projektů

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0576(2022)

30.

Vydání nové Zřizovací listiny Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvkové organizace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0569(2022)

31.

Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2022 pro poskytování dotací 
na podporu rozvoje destinačních managementů z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0581(2022)

32.

Koncepce regionálních funkcí knihoven 
ve Středočeském kraji na období 2023-2026

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0572(2022)

33.

Schválení navýšení dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0570(2022)

34.

Programy 2023 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0610(2022)

35.

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu v letech 2023 - 2025

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0640(2022)

36.

Program 2023 pro poskytování dotací 
na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0641(2022)

37.

Rozpočtové opatření č. 148/06/2022 – zapojení finančních prostředků do příjmů 
a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0612(2022)

38.

Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě vodovodního přivaděče D3

Životní prostředí a zemědělství

0637(2022)

39.

Poskytnutí dotací z Programu 2022 - ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Zdravotnictví

0573(2022)

40.

Investiční dotace pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Zdravotnictví

0647(2022)

41.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slaný

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0595(2022)

42.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mrzky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0591(2022)

43.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Lazec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0598(2022)

44.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lysá 
nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0616(2022)

45.

Bezúplatné nabytí pozemku 
v k.ú. Třebestovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0624(2022)

46.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nová Ves 
u Bakova

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0617(2022)

47.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Seletice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0618(2022)

48.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horky 
nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0619(2022)

49.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dolní Slivno

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0620(2022)

50.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Velká Buková

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0621(2022)

51.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Semčice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0623(2022)

52.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kostomlaty nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0625(2022)

53.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dobříš

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0653(2022)

54.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tichonice – revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0583(2022)

55.

Přijetí daru – pozemky v k. ú. Trubín 
a Počaply

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0594(2022)

56.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mšeno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0584(2022)

57.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0587(2022)

58.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zámostí 
u Rožďalovic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0566(2022)

59.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Brandýsek a Makotřasy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0590(2022)

60.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kněževes u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0582(2022)

61.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Skorkov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0593(2022)

62.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků 
v k.ú. Řitonice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0627(2022)

63.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 
v k.ú.Kozomín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0626(2022)

64.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků s ŘSD ČR

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0607(2022)

65.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mratín - revokace

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0575(2022)

66.

Prodej pozemku v k. ú. Hlubyně

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0605(2022)

67.

Prodej pozemku v k.ú. Obořiště - Kuchynkovi

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0567(2022)

68.

Prodej pozemků v k.ú. Čelákovice a Mstětice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0568(2022)

69.

Prodej pozemku v k.ú. Radovesnice II - Šoltovi

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0577(2022)

70.

Prodej a bezúplatný převod pozemků 
v k.ú. Tlustice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0585(2022)

71.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí 
v k.ú. Sedlčánky

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0586(2022)

72.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí 
v k. ú. Písková Lhota

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0588(2022)

73.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí 
v k.ú. Veltrusy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0589(2022)

74.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí 
v k.ú. Zábrdovice u Křince

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0596(2022)

75.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí 
v k.ú. Poličany

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0601(2022)

76.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí 
v k.ú. Dobrovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0609(2022)

77.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi 
v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, 
k.ú. Kopeč, k.ú. Střezivojice a k.ú. Veltrusy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0592(2022)

78.

Majetkoprávní vypořádání silnice 
v k. ú. Oskořínek

Majetek - různé

0597(2022)

79.

Majetkoprávní vypořádání silnice 
v k. ú. Kostomlaty nad Labem

Majetek - různé

0599(2022)

80.

Majetkoprávní vypořádání silnice v k. ú. Bělá pod Bezdězem

Majetek - různé

0600(2022)

81.

Majetkoprávní vypořádání silnic a pozemků 
v k. ú. Makotřasy

Majetek - různé

0602(2022)

82.

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemku 
v k. ú. Záluží u Čelákovic

Majetek - různé

0604(2022)

83.

D7 Praha – Slaný – majetkoprávní vypořádání pozemků

Majetek - různé

0608(2022)

84.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k. ú. Dobříš

Majetek - různé

0561(2022)

85.

Rozpočtová úprava č. 654/25/2022 – převod finančních prostředků z kapitoly 23 - Ostatní, Rezerva Středočeského kraje do kapitoly 25 - Bezpečnost a prevence na náhradu nákladů 
na provoz prostoru KACPU Kutná Hora

Bezpečnost

0646(2022)

86.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0603(2022)

87.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 1. 9. 2022 do 13. 10. 2022

Různé

0657(2022)

88.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2023

Různé

0635(2022)

89.

Stanovisko Kontrolního výboru Zastupitelstva SK k podnětu statutárního města Kladna 
k návrhu smlouvy o dopravní obslužnosti

Různé

0544(2022)

90.

Diskuze

 

 

91.

Závěr