Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 12.9. 2022

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 12.9. 2022

5. 9. 2022

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 12.9. 2022:

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 12.9. 2022

Program 18. Zastupitelstva Středočeského kraje 12.9. 2022

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 12. 9. 2022 

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0507(2022)

2.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0508(2022)

3.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0506(2022)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0512(2022)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0509(2022)

6.

Změny ve složení výborů Zastupitelstva Středočeského kraje - navržené klubem STAROSTOVÉ

Volební bod

0542(2022)

7.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2022 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0547(2022)

8.

Rozpočtové opatření č. 128/23/2022 – navýšení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

0527(2022)

9.

Dodatky ke Smlouvám o financování mezi Středočeským krajem a Evropskou investiční bankou

Finanční záležitosti

0479(2022)

10.

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 4.2022

Finanční záležitosti

0526(2022)

11.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0543(2022)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0505(2022)

13.

Soutěž Vesnice roku 2022 ve Středočeském kraji – poskytnutí peněžních darů

Finanční záležitosti

0556(2022)

14.

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2022 – změna č. 4

Investice a veřejné zakázky

0517(2022)

15.

Smlouva o spolupráci na projektu „Kladenská drážní cesta, úsek Praha-Ruzyně – Kladno“

Doprava

0528(2022)

16.

Poskytnutí dotací dle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Doprava

0545(2022)

17.

Podpora provozu středočeských přívozů v roce 2022

Doprava

0481(2022)

18.

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt "II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží“

Doprava

0539(2022)

19.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury - II. část

Doprava

0546(2022)

20.

Aktualizace Sítě sociálních služeb Středočeského kraje od 1. 1. 2023

Sociální věci

0487(2022)

21.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci mimořádného dotačního řízení SK na rok 2022

Sociální věci

0503(2022)

22.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci dotačního programu pro financování sociální části CDZ a multidisciplinárních týmů v SK pro rok 2022

Sociální věci

0496(2022)

23.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci mimořádného řízení k dofinancování stávajícího dotačního řízení (A) SK na rok 2022

Sociální věci

0504(2022)

24.

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023

Sociální věci

0502(2022)

25.

Vyhlášení dotačního programu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na období 2023, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost

 

Změna názvu 

 

Program „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na rok 2023, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus

Sociální věci

0501(2022)

26.

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

0554(2022)

27.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0518(2022)

28.

Převod činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325

Školství

0559(2022)

29.

Převod činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21

Školství

0560(2022)

30.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0519(2022)

31.

Memorandum k využití a rozvoji BVVP Milovice – Mladá

Regionální rozvoj

0499(2022)

32.

6. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0513(2022)

33.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 42a stavebního zákona spočívající ve změně vymezeného koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu D 137 - Koridor silnice II/246: Cítov obchvat a s tím souvisejícím změnám v přilehlé silniční síti

Regionální rozvoj

0540(2022)

34.

Rozpočtové opatření č. 115/06/2022 – zapojení finančních prostředků do příjmů a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0500(2022)

35.

Poskytnutí dotací z Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0541(2022)

36.

Schválení členského příspěvku a úprava Příspěvkového řádu a Stanov spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0523(2022)

37.

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu Středočeského kraje – návrh na změnu v příloze č. 1 k usnesení č. 026-13/2022/ZK ze dne 28. 2. 2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0524(2022)

38.

Poskytnutí dotací z Programu na podporu regionálních funkcí statutárních divadel ve Středočeském kraji na rok 2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0525(2022)

39.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2022, 1. část

Životní prostředí a zemědělství

0514(2022)

40.

Návrh na zajištění péče o přírodní památku Bezděčín formou uzavření dohody podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb.

Životní prostředí a zemědělství

0551(2022)

41.

Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2021

Zdravotnictví

0521(2022)

42.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o. - přístřešek pro garážová stání Brandýs nad Labem – dohoda o narovnání

Zdravotnictví

0550(2022)

43.

Změna zřizovací listiny Dětského centra Kolín, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

0548(2022)

44.

Informační zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti nemocnic založených Středočeským krajem a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o.

Zdravotnictví

0549(2022)

45.

Žádost o mimořádnou dotaci Středočeského inovačního centra, spolku, na úhradu ztráty na vedlejší hospodářské činnosti z roku 2020 a 2021

Finanční záležitosti

0533(2022)

46.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Chrást u Tišic

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0534(2022)

47.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milovice nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0535(2022)

48.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hoškovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0532(2022)

49.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0531(2022)

50.

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Kolín a k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0488(2022)

51.

Bezúplatné nabytí nemovité věci v k.ú. Kolín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0458(2022)

52.

Budoucí bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Čelákovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0460(2022)

53.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Týnec nad Sázavou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0455(2022)

54.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Poděbrady

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0480(2022)

55.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sýčina

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0536(2022)

56.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0530(2022)

57.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hracholusky nad Berounkou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0529(2022)

58.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hole u Průhonic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0461(2022)

59.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Holubice v Čechách

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0495(2022)

60.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožďalovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0493(2022)

61.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Beřkovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0492(2022)

62.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Neumětely

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0491(2022)

63.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Řevnice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0468(2022)

64.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Černuc

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0486(2022)

65.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bořanovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0469(2022)

66.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Panoší Újezd

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0494(2022)

67.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Chleby

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0490(2022)

68.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velké Přílepy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0522(2022)

69.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písková Lhota

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0474(2022)

70.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krnsko

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0475(2022)

71.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Panenské Břežany

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0464(2022)

72.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mratín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0497(2022)

73.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Řisuty u Slaného

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0476(2022)

74.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zámostí u Rožďalovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0477(2022)

75.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bakov nad Jizerou, Malá Bělá a Buda

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0478(2022)

76.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běřín a k.ú. Jince

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0485(2022)

77.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hole u Průhonic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0520(2022)

78.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kbel, Předměřice nad Jizerou a Staré Benátky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0462(2022)

79.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Statenice - revokace usnesení

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0457(2022)

80.

Směna pozemků v k.ú. Kojetice u Prahy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0463(2022)

81.

Směna pozemků v k.ú.  Kamberk - revokace

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0537(2022)

82.

Prodej pozemků v k.ú. Lobeč

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0456(2022)

83.

Prodej pozemků v k.ú. Tichonice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0498(2022)

84.

Prodej pozemků v k.ú. Petrovice I

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0465(2022)

85.

Prodej pozemku v k.ú. Votice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0459(2022)

86.

Prodej pozemku v k.ú. Sluštice - výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0473(2022)

87.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Vráž u Berouna

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0466(2022)

88.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Nová Telib

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0467(2022)

89.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Jiřice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0482(2022)

90.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolín

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0471(2022)

91.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Libice nad Cidlinou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0555(2022)

92.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Příbram - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0538(2022)

93.

Majetkoprávní vypořádání silnic a pozemků v k. ú. Strážnice u Mělníka

Majetek - různé

0472(2022)

94.

„Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík, DSP, IČ“

Majetek - různé

0516(2022)

95.

„II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“- potvrzení kupní ceny

Majetek - různé

0483(2022)

96.

„II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“- revokace usnesení

Majetek - různé

0470(2022)

97.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“ -  revokace

Majetek - různé

0484(2022)

98.

„Výstavba parkoviště P+R Úvaly“ - revokace usnesení

Majetek - různé

0557(2022)

99.

Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb - aktualizace

Majetek - různé

0558(2022)

100.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Ledce u Kladna

Majetek - různé

0562(2022)

101.

Memoranda o spolupráci s městy Nymburk a Říčany

 

Bude předloženo na stůl

Majetek - různé

0563(2022)

102.

Rozpočtová úprava č.523/25/2022–převod finančních prostředků z kapitoly 23-Ostatní,Rezerva Středočeského kraje do kapitoly 25-Bezpečnost a prevence na náhradu nákladů na provoz prostoru KACPU Mladá Boleslav a uzavření Dodatku ke smlouvě č.S-2943/OBŘ/2022

Bezpečnost

0552(2022)

103.

Podpora Zastupitelstva Středočeského kraje návrhu zákonodárné iniciativy Zlínského kraje, kterou se mění z.č.  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Bezpečnost

0515(2022)

104.

Žádost obce Vysoký Újezd o změnu parametru realizace projektu v rámci poskytnuté dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0553(2022)

105.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 15. 6. 2022 do 25. 8. 2022

Různé

0510(2022)

106.

Stanovisko Kontrolního výboru Zastupitelstva SK k podnětu statutárního města Kladna k návrhu smlouvy o dopravní obslužnosti

Různé

0544(2022)

107.

Různé

 

 

108.

Závěr