Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 15. Zastupitelstva Středočeského kraje 25.4.2022

Program 15. Zastupitelstva Středočeského kraje 25.4.2022

20. 4. 2022

Program 15. Zastupitelstva Středočeského kraje 25.4.2022

Program 15. Zastupitelstva Středočeského kraje 25.4.2022

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 25.4. 2022

Navrhované materiály najdete zde

Online přenos bude k dispozici 25.4. 2022 od 10:00h zde

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0263(2022)

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0264(2022)

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0265(2022)

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0266(2022)

Schválení programu

Procesní záležitosti

0267(2022)

Informování zastupitelů o situaci v souvislosti 

s migrační krizí

Různé

 

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2022 
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0274(2022)

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2021 a rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2021 (rozpočtové opatření č. 59/23/2022 - rozdělení zůstatku hospodaření z roku 2021)

Finanční záležitosti

0292(2022)

Zásobník projektů spolufinancovaných 
z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 2_2022

Finanční záležitosti

0288(2022)

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0235(2022)

Návrh na vyhlášení Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji 
pro nízkopříjmové domácnosti"

Finanční záležitosti

0281(2022)

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2022 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

0254(2022)

Uzavření Smlouvy č. 15S/2022 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 - převzetí ručitelského závazku

Doprava

0240(2022)

Smlouva o realizaci objektů souvisejících se stavbou D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice

Doprava

0283(2022)

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2022

Sociální věci

0299(2022)

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit“ a „Podpora sociálních služeb“

Sociální věci

0259(2022)

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2022 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času

Školství

0261(2022)

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0303(2022)

Návrh na přidělení individuálních účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0253(2022)

Program 2022 pro poskytování dotací 
na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury 
z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0309(2022)

Program pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel - RK 
14. 4. 2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0308(2022)

Pravidla postupu Středočeského kraje 
při hodnocení individuálních žádostí o podporu audiovizuálních projektů

Bude navrženo na stažení z programu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 

Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na akci: „Úpravna vody Antonín v Rakovníku 
a připojení vrtů u Lišanského potoka“

Životní prostředí 
a zemědělství

0262(2022)

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Program 2022 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí 
a zemědělství

0297(2022)

Podpora provozu a činností Krajských středisek ekologické výchovy

Životní prostředí 
a zemědělství

0287(2022)

Zajištění péče o maloplošná zvláště chráněná území prostřednictvím dohod s obcemi, jako vlastníky dotčených pozemků, dle § 69 zákona 
o ochraně přírody a krajiny

Životní prostředí 
a zemědělství

0255(2022)

Poskytnutí dotací dle Programu 2022 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí 
a zemědělství

0298(2022)

Vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v roce 2021

Životní prostředí 
a zemědělství

0296(2022)

Program 2022 - ZDRAVOTNICTVÍ 
pro poskytování investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Zdravotnictví

0282(2022)

Schválení projektových záměrů na přípravu projektů, poskytnutí investičních dotací 

a příspěvků v roce 2022

Zdravotnictví

0294(2022)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Dobrovíz

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0260(2022)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Semice nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0286(2022)

Cyklostezka Lysá nad Labem - bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Litol

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0247(2022)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožďalovice a Hasina

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0250(2022)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Obořiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0236(2022)

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Červené Janovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0243(2022)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hostovlice 

u Čáslavi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0248(2022)

Bezúplaný převod pozemku v k.ú. Nučice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0241(2022)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Prostřední Ves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0242(2022)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú Radovesnice II

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0256(2022)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Soběhrdy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0257(2022)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků 

v k.ú. Nelahozeves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0276(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 

v k.ú. Nelahozeves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0272(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 

v k.ú. Bítouchov u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0273(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 

v k.ú. Holé Vrchy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0278(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 
v k.ú. Úherce

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0279(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku 
v k.ú. Lešany u Nelahozevsi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0277(2022)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Veliká Ves u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0284(2022)

Budoucí bezúplatný převod kolektoru 
do vlastnictví města Nymburk

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0291(2022)

Bezúplatný převod stavby dešťové kanalizace 
v k. ú. Tismice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0244(2022)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vinaře

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0285(2022)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Močovice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0251(2022)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horoušany

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0238(2022)

Prodej pozemku v k.ú. Opočnice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0237(2022)

Prodej pozemku v k.ú. Čestín - Provazník

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0239(2022)

Prodej pozemku v k.ú. Roželov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0270(2022)

Prodej pozemku v k.ú. Samopše

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0269(2022)

Prodej pozemku v k. ú. Mančice u Rašovic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0245(2022)

Prodej nemovitostí v k.ú. Rakovník

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0252(2022)

Budoucí prodej části pozemku v k.ú. Rakovník

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0289(2022)

Budoucí prodej a  budoucí bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loděnice u Berouna

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0290(2022)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí 
v k. ú. Nespery

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0295(2022)