Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 10. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 10. Zastupitelstva Středočeského kraje

15. 10. 2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 25. 10. 2021

Program 10. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 10. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0678(2021)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0679(2021)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0680(2021)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0681(2021)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0682(2021)

6.

Změna ve složení Výboru pro dopravu - navržená Klubem Spojenci

Volební bod

0684(2021)

7.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2021
pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0705(2021)

8.

Přijetí bankovních úvěrů

Finanční záležitosti

0677(2021)

9.

Žádost o splátkový kalendář

Finanční záležitosti

0676(2021)

10.

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II - Kreativní vouchery
pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0674(2021)

11.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024
pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0659(2021)

12.

Memorandum o spolupráci Středočeského kraje a města Český Brod při řešení problematiky přeložky silnice II/272 (obchvat Českého Brodu) a Střední odborné školy
v Liblicích

Doprava

0570(2021)

13.

Dodatek č. 30 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0662(2021)

14.

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
č. 15S/2021 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 - převzetí ručitelského závazku

Doprava

0617(2021)

15.

Rozhodnutí o žádostech z Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury – II. část

Doprava

0713(2021)

16.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury

Doprava

0644(2021)

17.

Dotace obci Lipník na výstavbu cyklostezky Lipník - Čachovice

Doprava

0645(2021)

18.

Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy s dopravcem ABOUT ME s.r.o.

Doprava

0675(2021)

19.

Aktualizovaný Návrh Standardů dopravní obslužnosti Středočeského kraje po roce 2021

Doprava

0714(2021)

20.

Petice nechceme troleje do vesnic a do polí

Doprava

0706(2021)

21.

Aktualizace Koncepce sportovních center mládeže 2021 - 2025

Školství

0685(2021)

22.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0712(2021)

23.

Rozpočtové opatření č. 151/05/2021 – zapojení odvodu z Fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu kapitoly 05 – Školství v roce 2021

Školství

0717(2021)

24.

Návrh na schválení změny před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0707(2021)

25.

Programy 2022 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0690(2021)

26.

Programy 2022 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0710(2021)

27.

Program 2022 pro poskytování dotací
na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0709(2021)

28.

Poskytnutí individuálních účelových dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ke kofinancování projektů z OPŽP v období 2014-2020

Životní prostředí a zemědělství

0697(2021)

29.

Poskytnutí dotací z Programu 2021 -
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Zdravotnictví

0704(2021)

30.

Schválení projektových záměrů na přípravu projektů, poskytnutí investičních dotací
a příspěvků v roce 2021

Zdravotnictví

0711(2021)

31.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nové Ouholice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0632(2021)

32.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bříství

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0633(2021)

33.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Radovesnice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0634(2021)

34.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kozojedy
u Kostelce nad Černými Lesy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0635(2021)

35.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Choťánky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0636(2021)

36.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Křinec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0637(2021)

37.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Běleč

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0638(2021)

38.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mlčechvosty

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0639(2021)

39.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Radonice
u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0640(2021)

40.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Podveky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0641(2021)

41.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Slaný

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0642(2021)

42.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0643(2021)

43.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Přistoupim

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0663(2021)

44.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kladno

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0664(2021)

45.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Černošice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0665(2021)

46.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horoměřice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0666(2021)

47.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milovice nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0667(2021)

48.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mnichovo Hradiště

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0668(2021)

49.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0669(2021)

50.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0671(2021)

51.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Městec Králové

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0686(2021)

52.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Podlešín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0648(2021)

53.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bělá pod Bezdězem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0649(2021)

54.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vraňany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0650(2021)

55.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Předměřice nad Jizerou a Zápy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0651(2021)

56.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Struhařov u Mnichovic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0624(2021)

57.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mratín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0620(2021)

58.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Červený Újezd

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0628(2021)

59.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Horní Bousov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0654(2021)

60.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0655(2021)

61.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hostivice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0653(2021)

62.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Dobříš

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0670(2021)

63.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Loděnice
u Berouna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0631(2021)

64.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Beroun

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0623(2021)

65.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Obecnice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0622(2021)

66.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kralupy nad Vltavou
a Mikovice u Kralup nad Vltavou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0621(2021)

67.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.  Nová Ves u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0657(2021)

68.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Neveklov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0658(2021)

69.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Odolena Voda

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0660(2021)

70.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ládví a Těptín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0661(2021)

71.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0652(2021)

72.

Prodej pozemku v k.ú. Rabakov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0625(2021)

73.

Prodej pozemku v k.ú. Obořiště - Borovičkovi

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0626(2021)

74.

Prodej pozemku v k.ú. Husinec u Řeže

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0627(2021)

75.

Prodej pozemků v k. ú. Přemyšlení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0646(2021)

76.

Prodej pozemku v k. ú. Městečko u Křivoklátu

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0647(2021)

77.

Prodej pozemku v k.ú. Bílichov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0656(2021)

78.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Chyňava

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0687(2021)

79.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicemi v k.ú. Bakov nad Jizerou, v k.ú. Klášter Hradiště
nad Jizerou a v k.ú. Veselá u Mnichova Hradiště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0688(2021)

80.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú.  Bratřejov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0689(2021)

81.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú.  Kosmonosy

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0691(2021)

82.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice I

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0692(2021)

83.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0693(2021)

84.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Předměřice nad Jizerou I

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0694(2021)

85.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Předměřice nad Jizerou II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0695(2021)

86.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Skorkov

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0696(2021)

87.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Nemíž

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0698(2021)

88.

Úplatné nabytí pozemků pro investiční akci
v k.ú. Kostomlaty n. Labem

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0699(2021)

89.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Drevníky

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0700(2021)

90.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Nespery I

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0701(2021)

91.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Nespery II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0702(2021)

92.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Nespery III

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0703(2021)

93.

„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“

Majetek - různé

0629(2021)

94.

„III/22918 Janov, rekonstrukce mostu“ – konečné majetkové vypořádání

Majetek - různé

0630(2021)

95.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví
k pozemku v k. ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou

Majetek - různé

0672(2021)

96.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví
k pozemku v k. ú. Klínec

Majetek - různé

0673(2021)

97.

Poskytnutí finančních darů Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje a HZS Středočeského kraje – navýšení rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtové opatření
č. 197/25/2021

Bezpečnost

0708(2021)

98.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od  2. 9. 2021 do 7. 10. 2021

Různé

0683(2021)

99.

Zpráva o kontrole - kontrola nájemních smluv oblast majetku

Různé

0716(2021)

100.

Diskuze

 

 

101.

Závěr