Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Petr Štěpánek: úspěšný starosta Petrovic a dobrovolný hasič

Petr Štěpánek: úspěšný starosta Petrovic a dobrovolný hasič

30. 9. 2020

ROZHOVOR PRO NÁŠ REGION - V nadcházejících senátních volbách kandiduje v příbramském obvodu také Petr Štěpánek. S Příbramskem je spojený celý svůj život. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Březnici, ve druhé polovině osmdesátých let pracoval jako agronom v JZD Petrovice. Je také velitelem družstva výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů, ochotníkem a rovných čtrnáct let úspěšným starostou. Své zkušenosti s veřejnou správou rozšířil v posledních čtyřech letech ještě o post zastupitele Středočeského kraje.

Petr Štěpánek, starosta Petrovic

Petr Štěpánek, starosta Petrovic

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Dlouhodobě se zasazuji především o smysluplnou ochranu životního prostředí. Za velmi důležité v našem regionu považuji hospodaření s vodou v krajině, řešení likvidace komunálních odpadů, zamezení agresivní těžbě zlata nebo také problematiku rozebírání hald z uranových odvalů kolem Příbrami.

Právě vy jste jedním z iniciátorů petice proti rozebírání hald.

Ano. Petici podepsalo skoro tisíc lidí, v nedávné anketě na jednom regionálním webu se obdobně vyjádřilo sedm set Příbramáků. Minulý týden jsem petiční archy spolu s otevřeným dopisem doručil ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.

Jsem rád, že lidem není zacházení s krajinou, kde žijí, lhostejné a že vnímají problematické aspekty uvažované těžby. S haldami ve většině případů doporučuje nehýbat, neotvírat je a nerozvážet na cesty i velký tým geologů a přírodovědců, který je dlouho zkoumal. Tento tým spoluřídil Václav Cílek. Známý geolog, jenž se navíc původně – jak říká – „vyučil na štajgra“ na hornické průmyslovce právě v Příbrami.

Kvůli haldám jste začátkem září spoluinicioval i veřejné protestní shromáždění před Diamem.

Ano. Zúčastnilo se ho poměrně dost místních i přespolních. Z těch „známějších“ třeba starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada, geologové Ján Krištiak a Petr Kareš, starosta Svatého Janu Václav Hrubý, příbramský amatérský historik Josef Podlaha, poslankyně Věra Kovářová nebo bývalá poslankyně Eva Dundáčková. Z tohoto náhodného výčtu je zřejmé, že jde o téma, které bychom neměli vnímat jako téma výhradně politické. A i z toho důvodu nemůžu souhlasit s tvrzením, že načasování petice i shromáždění souviselo s nadcházejícím termínem voleb.

V současné době totiž probíhá administrace EIA záměru využití odvalového materiálu pro realizaci dopravních staveb. Tuto žádost podal státní podnik. Řízení považuji vzhledem k vyznění posudků za účelové a to, že se administruje právě nyní, není má vina. Budu-li čekat na ukončení voleb, bude již vše rozhodnuto a nebude co řešit. Téma hald intenzivně a dlouhodobě sleduji především jako zastupitel Středočeského kraje zvolený v tomto regionu.

Obyvatelé nejen z těsné blízkosti odvalů mají oprávněné obavy z významného zhoršení životního prostředí v bezprostřední blízkosti svých nemovitostí, proti rozebírání hald se staví geologové, odborníci na životní prostředí, botanici, samosprávy a lidé z Příbramska.

Co lidem v souvislosti se záměrem těžby vadí nejvíc?

Nejen obyvatelé Hájů, Brodu či Lešetic dávají silně najevo, že příští desítky let nechtějí žít v prašném prostředí, že haldy svým způsobem ke zdejší krajině patří a že jsou s nimi sžití. Nelíbí se jim ani, že záměrem není srovnat odvaly se zemí na úroveň louky, část hald by na místě zůstala. Mnozí stejně jako já vnímají jako liché argumenty o tom, že kámen je možné využít třeba na stavbu silnice D4 a dalších komunikací. Funkční lom a dostatek kvalitního sourodého kamene je například v Kozárovicích, takže kvůli stavbě silnic není třeba uvádět do provozu další lom, navíc v blízkosti obydlených míst. Přebírání hald a transport mixu kameniva by představoval daleko větší dopravní zátěž než dovoz materiálu z Kozárovic.

Co dalšího považujete pro náš region za důležité?

Důslednou ochranu vodních zdrojů například v Brdech, ochranu zemědělského půdního fondu a také udržitelný rozvoj venkova. Příbramsko je velmi krásné a plné větších a malých vesnic. Mnohé se ale vylidňují. Život na vsi musí být atraktivní, služby kvalitní a dostupné, vybavení obcí musí odpovídat potřebám obyvatel ve 21. století. Problémem je dostupné a kvalitní školství, zdravotní péče, zásobování základními potřebami a službami, nedostatečná dopravní obslužnost, neutěšený stav silnic a zajištění péče o seniory. V „malém“ se tyto problémy daří mnoho let úspěšně řešit u nás v Petrovicích, spolupracujeme se zemědělci, firmami, různými státními i krajskými institucemi nebo spolky a jsem rád, že naši občané konkrétní výsledky mého snažení oceňují.

Kromě pozic krajského i obecního zastupitele a starosty jste aktivní v celé řadě dalších uskupení.

Zastávám post velitele družstva výjezdové jednotky ve sboru dobrovolných hasičů. Jak všichni víme, působení hasičů v naší zemi dávno přesahuje činnosti týkající se hašení požárů. Sbory jsou leckdy jedinými nositeli kultury a společenského života v obcích. Vážím si toho, že práce jejich členů a členek je dobrovolná. I jako aktivní hasič jsem členem Komise rady Středočeského kraje pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Vzhledem k mé profesní minulosti i zájmu působím také v pracovní skupině Venkov při Regionální stálé konferenci. Skupina dvanácti obcí severně od Milevska postižených kritickým nedostatkem pitné vody mě vybrala za hlavního koordinátora a společně připravujeme velký projekt vybudování přivaděče pitné vody pro tento region. Ve Sdružení obcí Sedlčanska zastávám pozici prvního místopředsedy. Tolik k funkcím, na které jste se ptali. Důležité ovšem nejsou nějaké funkce, ale to, že všechny tyto uskupení mají konkrétní smysl i hmatatelné výsledky pro kvalitní život obyvatel regionu.

Vypadá to, že nemáte žádný volný čas.

Mě moje práce a všechno, co s ní souvisí, nesmírně baví a naplňuje. To vnímá i rodina, mám tolerantní manželku, tři báječné děti a tři vnoučata. Pro ně si samozřejmě volný čas najdu, rádi cestujeme, chodíme do přírody, jezdíme na kole. Taky rád hlídám nejmladší vnučku, hraji v ochotnickém divadle a vyřezávám ze dřeva.

Co byste vzkázal čtenářům?

Aby se jim vyhnulo všechno špatné, byli zdraví, spokojení a veselí, to je nejdůležitější. A samozřejmě aby si udělali chvilku a přišli ke krajským a senátním volbám. Jedině tak můžeme ovlivnit to, kdo a jak bude naše zájmy několik příštích let prosazovat a hájit.
 

Zdroj: Redakce NÁŠ REGION