Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Parkovací dům P+R Zeleneč-Mstětice je o krok blíže k realizaci. Rada schválila spolupráci s obcí

Parkovací dům P+R Zeleneč-Mstětice je o krok blíže k realizaci. Rada schválila spolupráci s obcí

4. 3. 2022

Rada Středočeského kraje schválila na dnešním jednání smlouvu o spolupráci s obcí Zeleneč na projektu parkovacího domu P+R Zeleneč-Mstětice. Ten by měl vzniknout u železniční stanice Mstětice a zvýšit tak atraktivnost přestupního bodu. Podpisu smlouvy musí dát zelenou ještě zastupitelstvo. Následně budou zahájeny projekční práce.

Parkovací dům P+R Zeleneč-Mstětice je o krok blíže k realizaci. Rada schválila spolupráci s obcí

Parkovací dům P+R Zeleneč-Mstětice je o krok blíže k realizaci. Rada schválila spolupráci s obcí

Středočeský kraj má zájem s obcí Zeleneč uzavřít smlouvu o spolupráci, jelikož obě strany spojuje společný zájem na výstavbě parkovacího domu P+R u železniční stanice Mstětice. „Nový parkovací dům přispěje nejen ke zvýšení atraktivnosti přestupního místa, ale i ke zlepšení dopravní situace ve Středočeském kraji ve směru na hlavní město Prahu a zpět,“ vysvětluje radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Kraj, jakožto investor projektu, se ve smlouvě zavazuje, že ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistí zpracování předprojektové a projektové přípravy, a to včetně zadání a provedení staveb. Současně zajistí správu, provoz a údržbu parkovacího domu. Naopak obci Zeleneč ze smlouvy plyne závazek týkající se obecního pozemku. „S obcí Zeleneč jsme se dohodli, že za účelem realizace parkovacího domu daruje Středočeskému kraji pozemek, na kterém plánujeme parkovací dům P+R realizovat a který je aktuálně v majetku obce“ dodává Borecký. 

Realizace se předpokládá v koordinaci s výstavbou železničního nadjezdu přes trať č.232 a přeložky komunikace č. II/101.

Uzavření smlouvy musí schválit ještě Zastupitelstvo Středočeského kraje.