Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

26. 5. 2020

které se uskuteční dne 1. 6. 2020 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Návrh programu zasedání 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 24. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Finanční záležitosti

Záměr využít „Projekt komunikace Středočeského kraje prostřednictvím audiovizuálních děl a televizního vysílání PRAHA TV“

Finanční záležitosti

Nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření vyhlášených v rámci nouzového stavu ČR z důvodu výskytu koronaviru

Finanční záležitosti

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2019

Finanční záležitosti

Schválení účetní závěrky Středočeského kraje za rok 2019

Finanční záležitosti

Přijetí bankovního úvěru na financování návratných finančních výpomocí pro živnostníky v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 063/23/2020 - rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje z roku 2019

Finanční záležitosti

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + NIP

Finanční záležitosti

Schválení projektového záměru "Obědy do škol ve Středočeském kraji III" včetně výše finančních podpor pro školská zařízení

Finanční záležitosti

Změna v příloze č. 2 „Poskytnutí dotací z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času“ k usnesení Zastupitelstva kraje č. 009-23/2020/ZK ze dne 20. 4. 2020

Finanční záležitosti

Návrh na vyhlášení Dodatku č. 1 k Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023"

Finanční záležitosti

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu Středočeského kraje pro poskytování finanční podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Finanční záležitosti

Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů – Dodatek č. 1

Finanční záležitosti

Kostelec nad Labem – uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Mimořádná účelová dotace – obec Ohrazenice - prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Regionální dotační kanceláře, příspěvkové organizace Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Zajištění zákonné péče o zvláště chráněná území: přírodní památku Velký Raputovský rybník, přírodní památku Polabské hůry a přírodní památku Klepec

Životní prostředí
a zemědělství

Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Životní prostředí
a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Lipník

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM - okres Benešov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Svatá

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sudovo Hlavno

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Liblice u Českého Brodu

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Příbram a v okrese Benešov- revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Žilina

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Lotouš

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bousov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Děkanovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú Sobočice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Beroun

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Břežany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mělnické Vtelno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Úvaly u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhota u Kamenných Žehrovic a Žiliny

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Nelahozeves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Loděnice u Berouna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Hředle

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Zlončice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Tichonice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Ctiměřice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Postřižín I

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Postřižín II

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Dobrovice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vilasova Lhota

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Malobratřice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Předměřice nad Jizerou

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Suchdol u Prosenické Lhoty

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku k.ú. Čím

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Postřižín

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí  pozemku v k.ú. Úvaly

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Sibřina

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú.Malobratřice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Čelákovice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí nemovitosti v k.ú. Vojkov u Votic

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Výkup pozemků v k.ú. Libice nad Cidlinou

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Šlapanice v Čechách

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Kozí Hory

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Čakovičky

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k. ú. Chudíř

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Střezimíř

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Postupice

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Vilasova Lhota

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Modletice u Dobřejovic

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Čáslav

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Čakovičky II.                                                                              

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Skorkov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Čestlice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hostín u Vojkovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Stakory

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sluhy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Milín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Brodce nad Jizerou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lázně Toušeň

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Břežany

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Chudíř

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Čakovičky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Řepov                              

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemku v k. ú. Zápy a Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemku v k. ú. Řevničov

Majetek - různé

Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb – aktualizace

Majetek - různé

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku v k.ú. Dobříš

Majetek - různé

Vyúčtování elektrické energie v areálu Sadská

Majetek - různé

Třetí aktualizace smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení - Mladá RP, s.r.o.

Majetek - různé

Změna Zřizovací listiny Dětského centra Strančice, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

Návrh na schválení navýšení dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro knihovny ve Středočeském kraji pověřené výkonem regionálních funkcí a schválení vzorového dodatku k veřejnoprávním smlouvám

Kultura a památková péče

Návrh na poskytnutí dotace a na uzavření veřejnoprávních smluv z rozpočtu Středočeského kraje na podporu profesionálních divadel ve Středočeském kraji pro rok 2020

Kultura a památková péče

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt hledání mladých hudebních talentů v soutěži, „Skutečná Liga Středočeského kraje“

Kultura a památková péče

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na celovečerní hraný film „Muž, který stál v cestě“

Kultura a památková péče

Návrh nové zřizovací listiny Polabské muzeum, příspěvková organizace

Kultura a památková péče

Zrušení Usnesení č. 117-12/2018/ZK ze dne 29.1.2018 z důvodů nevykonatelnosti - založení Asociace pro ochranu a rozvoj lidové architektury, z. s.

Kultura a památková

péče

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2020

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí neinvestičních či investičních dotací z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020

Regionální rozvoj

Návrh na změny termínů konání významných akcí pro podporu cestovního ruchu v roce 2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky

Regionální rozvoj

Opětovné předložení žádosti projektu „Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie“ do výzvy Horizont 2020 MSCA-COFUND

Regionální rozvoj

Informace o poskytnuté dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro

Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy na zajištění financování

nekrytých závazků dle Usnesení Vlády ČR ze dne 1.7.2019 č. 463/2019

Regionální rozvoj

Aktualizace Regionální inovační strategie Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Pořízení a rozvoj digitální technické mapy (DTM) Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Závěrečná zpráva o čerpání finančních prostředků určených k organizaci a vlastní realizaci programu provádění prevence v oblasti BESIP na území Středočeského kraje v roce 2019 a návrh k zajištění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na PK na rok 2020

Doprava

Stanovisko k připravované akci Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice

Doprava

Memorandum o společné spolupráci na urychlení přípravy a realizaci významných dopravních staveb na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje

Doprava

Uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění přípravy a realizace akce „Obchvat Líšnice“

Doprava

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem

Doprava

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Pardubickým krajem

Doprava

Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina a Středočeského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky

Doprava

Darovací smlouva na speciální automobil Mercedes-Benz Sprinter mezi Středočeským krajem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje

Doprava

Zasmluvnění výkonů veřejných služeb v přepravě cestujících v segmentu autobusové dopravy objednávané Středočeským krajem od roku 2024 – strategie postupu

 

Doprava

Podpora provozu středočeských přívozů v roce 2020

Doprava

Dodatek č. 26 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 2

Investice a veřejné zakázky

Vyhlášení mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2020

Sociální věci

Aktualizace Sítě sociálních služeb Středočeského kraje

Sociální věci

Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí na Domov Pod Lipami Smečno v rámci programu Obnova materiálně technické základny MPSV ČR

Sociální věci

Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Středočeského kraje
s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti

Sociální věci

Návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2020

Školství

Dotace na přímé neinvestiční výdaje pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje za rok 2019

Školství

Zpráva o činnosti poradního orgánu radního pro oblast školství a návrh řešení

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

Rezignace na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze

Různé

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátce na funkci přísedící u tohoto soudu

Různé

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

Termín konání 25. Zastupitelstva SK

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 14.4.2020 do 11.5.2020

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr

 

 

Autor: Filip Reinöhl