Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 20. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 20. Zastupitelstva Středočeského kraje

16. 8. 2019

které se uskuteční dne 26. 8. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 20. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 20. Zastupitelstva Středočeského kraje

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – dotace obcím

Finanční záležitosti

Finanční dar Spolku pro zachování odkazu českého odboje a Českému svazu bojovníků za svobodu

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 333/23/2019 –navýšení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 328/10/2019 – převod finančních prostředků z kapitoly 09 – Evropská integrace do kapitoly 10 – Životní prostředí a zemědělství a poskytnutí dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Program II 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Pravidel pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Finanční záležitosti

Soutěž Vesnice roku 2019 ve Středočeském kraji - poskytnutí individuálních účelových dotací

Finanční záležitosti

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace č. 4_2019

Finanční záležitosti

Mimořádná účelová dotace - obce Ohrazenice, Chaloupky, Obecnice, Věšín

a Bratkovice prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

Žádost obce Podluhy o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Finanční záležitosti

Opakovaná žádost Obce Dubno o poskytnutí dotace z havarijního fondu

na kofinancování sanace nezabezpečené skládky v obci

Životní prostředí
a zemědělství

Žádost Spolku chatařů Radějovice a Olešky z.s. o poskytnutí individuální účelové dotace na realizaci přeložky vodovodního řadu „B“ – L100

Životní prostředí
a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kostomlaty nad Labem

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Votice

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tuchlovice

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrást u Tochovic a v k.ú. Žemličkova Lhota

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Žleby

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Beroun

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Jeneč u Prahy – revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mukařov u Říčan, Žernovka a Srbín

 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Barchovice

 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kročehlavy

 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bílá Hlína

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Odolena Voda

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Červené Janovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Velké Přítočno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Světice u Říčan

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sázava

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kostelec u Křížků

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březová u Zvole

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dneboh

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lžovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod částí pozemku v k. ú. Kamýk u Velkých Přílep

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemku v k.ú. Horoušany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Chorušice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Senec u Rakovníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mukařov u Říčan, Žernovka a Srbín

 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Arnoštovice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Žehuň

 

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Nová Ves u Prahy

 

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Nalžovice

 

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Levín u Berouna

 

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Volenice u Březnice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Prodej nemovitostí v k.ú. Třebnice – výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej nemovitostí v k.ú. Třtice u Nového Strašecí – výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k. ú. Jivina

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků s městem Bakov nad Jizerou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Židněves

 

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Předměřice nad

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tmaň

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Měchnov a Divišov

u

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Újezdec u Luštěnic, Újezd u Luštěnic a Rejšice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lety u Dobřichovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Doubravčice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chocnějovice, k. ú. Drahotice, k. ú. Sovenice u Mnichova Hradiště a k. ú. Rostkov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Postřižín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Březová u Hořovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Čestlice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Poděbrady

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Slaný

Majetek - různé

Předkupní právo k pozemkům v k. ú. Benešov u Prahy

Majetek - různé

Modernizace trati Praha, Ruzyň-Kladno

Majetek - různé

Žádost o zrušení předkupního práva - k.ú. Přední Chlum

Majetek - různé

Informace k plnění Smlouvy S-1639/MJT/2019 se spol. Mladá RP, s.r.o.

Majetek - různé

Návrh na zrušení dotačního Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Tematického zadání „Primární prevence“

Bezpečnost

Snížení základní kapitálu ON Kladno, a. s., nemocnice Středočeského

Zdravotnictví

Kofinancování projektů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Zdravotnictví

Ručení za závazky Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje při výstavbě parkovacího domu

Zdravotnictví

Středočeský Fond pro rozvoj doprovodné infrastruktury

Regionální rozvoj

Aktualizace koncepce SCM

Regionální rozvoj

Memorandum o spolupráci v nadregionálním projektu na řece Labi

Regionální rozvoj

Uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci – VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Regionální rozvoj

Změna zřizovací listiny Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace

Regionální rozvoj

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s. – drážní doprava v letech 2019 – 2029

Doprava

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem a Ústeckým krajem – Dodatek č. 1

Doprava

Vzorová smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti s obcemi a svazky obcí

Doprava

Uzavření smlouvy o zajištění přípravy a realizace přeložky II/327

a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou

a realizací přeložky silnice II/327

Doprava

Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje

Doprava

Souhlas Středočeského kraje k žádosti Pardubického kraje o vedení vlaků v závazku veřejné služby v územním obvodu Středočeského kraje

Doprava

Podpora provozu středočeských přívozů v roce 2019

Doprava

Dotace obci Lužec nad Vltavou na projekt "Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou“

Doprava

Plán (Zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 4

 

Investice a veřejné zakázky

Snížení monitorovacích indikátorů u sociální služby azylové domy poskytované organizací Diakonice ČCE – středisko Střední Čechy pro rok 2019 v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb

ve Středočeském kraji‘‘

Sociální věci

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci mimořádného termínu dotačního řízení pro rok 2019

Sociální věci

Vyhlášení druhého mimořádného termínu dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2019

Sociální věci

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020

Sociální věci

Vyhlášení dotačního programu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ na období 2020 – 2021, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost

Sociální věci

Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje – Sociální oblast

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 323/17/2019 – převod finančních prostředků

na smlouvu na přidělení jednorázové účelové investiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 336/17/2019 – navýšení rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci o odvod fondu investic příspěvkové organizace Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb

Sociální věci

Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí na Domov seniorů Nové Strašecí v rámci programu Obnova materiálně technické základny MPSV ČR

Sociální věci

Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí na Centrum 83 Mladá Boleslav v rámci programu Obnova materiálně technické základy MPSV ČR

Sociální věci

Výpověď ze Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. S-16791/SOC/2016 uzavřené mezi Středočeským krajem a Hospicem knížete Václava, o.p.s.

Sociální věci

Aktualizace Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji – seznamu poskytovatelů na rok 2020

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov seniorů Uhlířské Janovice, pss

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum 83, pss

Sociální věci

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Doplnění Ceny hejtmanky Středočeského kraje o novou kategorii Cena veřejnosti

Různé

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport na II. pololetí 2019

Různé

Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na II. pololetí 2019

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 17. 6. 2019
do 12. 8. 2019

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr