Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 17. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 17. Zastupitelstva Středočeského kraje

14. 2. 2019

které se uskuteční dne 18. 2. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 17. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 17. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0007(2019)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0008(2019)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0009(2019)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0010(2019)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0011(2019)

6.

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Potravinové bance Praha a Středočeský kraj, z.s.

Finanční záležitosti

0020(2019)

7.

Schválení pokračování spolupráce mezi Středočeským krajem a Access EU! - EEIG
v roce 2019

Finanční záležitosti

0021(2019)

8.

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – dotace obcím

Finanční záležitosti

0095(2019)

9.

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů pro rok 2019

Finanční záležitosti

0022(2019)

10.

Program 2019 pro poskytování dotací

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

0112(2019)

11.

Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů včetně Rozpočtového opatření č. 53/09/2019

Finanční záležitosti

0120(2019)

12.

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0110(2019)

13.

Změna rozpočtových pravidel Středočeského kraje na rok 2019

Finanční záležitosti

0096(2019)

14.

Návrh na vyhlášení Dodatku č. 1 k Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017-2019"

Finanční záležitosti

0084(2019)

15.

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám

o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

0098(2019)

16.

Obec Církvice – návrh na prodloužení termínu realizace projektu spolufinancovaného
z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0087(2019)

17.

Žádost obce Líský o prominutí odvodu

za porušení rozpočtové kázně

Finanční záležitosti

0018(2019)

18.

Přijetí bankovních úvěrů

Finanční záležitosti

0117(2019)

19.

Zásobník projektů spolufinancovaných
z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace
č. 1_2019

Finanční záležitosti

0109(2019)

20.

Podpora včelařství

Životní prostředí a zemědělství

0060(2019)

21.

Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za období 2016 - 2017

Životní prostředí a zemědělství

0017(2019)

22.

Žádost Města Brandýs n/L-Stará Boleslav

o úhradu nákladů vynaložených na sanaci kyselinové havárie u Klíčan z havarijního fondu

Životní prostředí a zemědělství

0086(2019)

23.

Žádost Města Zásmuky o změnu Veřejnoprávní smlouvy  S-10966/OŽP/2016

o poskytnutí dotace z havarijního fondu na spolufinancování sanace skládky Vlčí důl

Životní prostředí a zemědělství

0102(2019)

24.

Budoucí bezúplatné nabytí nemovitých věcí
v k.ú. Kolín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0054(2019)

25.

Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Loukovec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0045(2019)

26.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Malá Bělá

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0026(2019)

27.

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Týnec

nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0039(2019)

28.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ledce

u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0040(2019)

29.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0058(2019)

30.

Budoucí bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Unhošť

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0025(2019)

31.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysoký Chlumec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0104(2019)

32.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bělá

pod Bezdězem a k.ú. Vrchbělá

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0106(2019)

33.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Bořanovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0004(2019)

34.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Žebrák

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0005(2019)

35.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Červený Újezd u Miličína

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0078(2019)

36.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zbraslavice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0075(2019)

37.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kněževes

u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0041(2019)

38.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tatce

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0046(2019)

39.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hvězdonice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0028(2019)

40.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Čestlice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0024(2019)

41.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Záhornice u Městce Králové

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0023(2019)

42.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku
v k.ú. Hořovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0070(2019)

43.

Bezúplatný převod části pozemků v k. ú. Senec u Rakovníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0061(2019)

44.

Bezúplatný převod pozemku v  k. ú. Sedlec

u Votic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0076(2019)

45.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tismice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0034(2019)

46.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Březno

u Mladé Boleslavi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0036(2019)

47.

Bezúplatný převod nemovitosti v k.ú. Kunice u Říčan

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0044(2019)

48.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Nalžovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0013(2019)

49.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Předměřice nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0014(2019)

50.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Přemyšlení

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0015(2019)

51.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Obořiště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0016(2019)

52.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Jiřice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0056(2019)

53.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Benátecká Vrutice - revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0043(2019)

54.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Kvaň - revokace usnesení

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0090(2019)

55.

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Křivoklát - revokace usnesení

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0105(2019)

56.

Úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0107(2019)

57.

Prodej pozemků v k.ú. Buštěhrad

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0006(2019)

58.

Prodej pozemku v k.ú. Úhonice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0031(2019)

59.

Prodej pozemků v k.ú. Loděnice u Berouna

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0035(2019)

60.

Prodej pozemku v k.ú. Rataje nad Sázavou

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0029(2019)

61.

Prodej pozemků v k.ú. Černuc

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0030(2019)

62.

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Sazená, formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0072(2019)

63.

Prodej nemovitostí v k.ú. Čáslav

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0055(2019)

64.

Prodej pozemku v k.ú. Kladno

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0059(2019)

65.

Prodej pozemku v k.ú. Malín

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0064(2019)

66.

Prodej pozemku v k.ú. Choťánky

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0069(2019)

67.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jíloviště

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0003(2019)

68.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jemníky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0002(2019)

69.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Obříství a Chlumín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0001(2019)

70.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0042(2019)

71.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Tupadly u Čáslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0049(2019)

72.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Rakovník a Lubná
u Rakovníka

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0038(2019)

73.

Problematika nemovitostí v k.ú. Dobříš

Majetek - různé

0047(2019)

74.

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Hrabří

Majetek - různé

0074(2019)

75.

II/236 Lány – obchvat, majetkoprávní vypořádání – Česká zemědělská univerzita
v Praze - revokace

Majetek - různé

0057(2019)

76.

LABSKÁ CYKLOSTEZKA Kostelec n. L. – Mělník, úsek 1.1 Kostelec n. L. – Tuhaň

Majetek - různé

0063(2019)

77.

II/101 obchvat Jesenice - I. etapa

Majetek - různé

0019(2019)

78.

Stavba II/101 obchvat Jesenice- II. etapa

Majetek - různé

0027(2019)

79.

Modernizace trati Kladno – Kladno, Ostrovec

Majetek - různé

0048(2019)

80.

Návrh na odstranění duplicitního vlastnictví
k pozemku v k. ú. Krnsko

Majetek - různé

0088(2019)

81.

Založení obchodní společnosti Nemocnice Středočeského kraje a. s.

Zdravotnictví

0131(2019)

82.

Dodatek č. 2 ke smlouvě - kofinancování projektu Oblastní nemocnice Příbram a.s. - „Zdravotnická technika pro návaznou péči“

Zdravotnictví

0121(2019)

83.

Uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě, výstavbě a provozu parkovacího domu
a budoucí ručení za závazky Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje při jeho výstavbě

Zdravotnictví

0122(2019)

84.

Rozpočtové opatření č. 10/07/2019 - poskytnutí dotací na podporu činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2019

Zdravotnictví

0089(2019)

85.

Poskytnutí dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Středočeského kraje, aktualizace „Standardů pohotovostních služeb na území Středočeského kraje“

Zdravotnictví

0093(2019)

86.

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě
o poskytnutí dotace Regionální radou soudržnosti Střední Čechy - změna v osobě příjemce dotace

Kultura a památková péče

0113(2019)

87.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Dny lidové architektury Středočeského kraje 2019“

Kultura a památková péče

0100(2019)

88.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Hudební festival Antonína Dvořáka – 51. ročník“

Kultura a památková péče

0085(2019)

 

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Stavba roku Středočeského kraje  2019“

Bude navrženo na stažení z programu

Kultura a památková péče

 

89.

Návrh na vydání nových zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti kultury

Kultura a památková péče

0094(2019)

90.

Rozpočtové opatření č. 16/08/2019 - rozpis finančních prostředků kapitoly 08 - Regionální rozvoj, ÚZ 018 - Olympiáda dětí a mládeže
a návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Olympiády 2019

Regionální rozvoj

0091(2019)

91.

Rozpočtové opatření č. 30/08/2019 – Rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010 - Sportovní centra mládeže - poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací

Regionální rozvoj

0114(2019)

92.

Schválení projektového záměru a smlouvy

o partnerství pro projekt "Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

0119(2019)

93.

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 na Programy Inovační

a  Kreativní vouchery

Regionální rozvoj

0099(2019)

94.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kapitoly 08 na údržbu značení pěších a cyklistických tras

ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

0092(2019)

95.

Informace o dokumentu Strategie programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024

Regionální rozvoj

0123(2019)

96.

„Za jedinečnými zážitky do středních Čech“

Nový název:

Projektový záměr „Za jedinečnými zážitky

do středních Čech“

Regionální rozvoj

0124(2019)

97.

Poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Mezinárodní festival filmové hudby
a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY 2019“ organizaci SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s.

Regionální rozvoj

0125(2019)

98.

Program PLATINN - nástroj usnadňující firmám odhalení inovačních příležitostí
a realizaci změn vedoucí k růstu firmy
a rozvoji regionu - žádost o dotaci
pro Středočeské inovační centrum, spolek
z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0127(2019)

99.

Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti

a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou a drážní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem

Doprava

0050(2019)

100.

„Dotace Sdružení obcí Sedlčanska na projekt Krčínova cyklostezka“

Nový název:

„Dotace Sdružení obcí Sedlčanska na projekt Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova cyklostezka)“

Doprava

0097(2019)

101.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 1

Investice a veřejné zakázky

0116(2019)

102.

Akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na období 2019 - 2020

Bezpečnost

0129(2019)

103.

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2019

Sociální věci

0082(2019)

104.

Aktualizace příloh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 – 2019

Sociální věci

0118(2019)

105.

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „ POSEZ – pomoc seniorům

a zdravotně postiženým“

Sociální věci

0037(2019)

106.

POSEZ (kontaktní místa pro pomoc seniorům a zdravotně postiženým) - individuální účelová dotace na financování nákladů na provoz

na kalendářní rok 2019

Sociální věci

0071(2019)

107.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Slaný, pss

Sociální věci

0083(2019)

108.

Dotace na přímé neinvestiční výdaje pro školy a školská zařízení zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje za rok 2018

Školství

0103(2019)

109.

Návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů hrazených ze státního rozpočtu školám a školským zařízením zřizovaným Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje na rok 2019

Školství

0077(2019)

110.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2017/2018

Školství

0101(2019)

111.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední odborná škola, Český Brod – Liblice, Školní 145 a Střední průmyslová škola strojírenská

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Školství

0081(2019)

112.

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

Školství

0080(2019)

113.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0108(2019)

114.

Plán práce Výboru pro hospodářský
a regionální rozvoj, vědu a výzkum Zastupitelstva SK na rok 2019 včetně hodnocení práce Výboru pro hospodářský
a regionální rozvoj, vědu a výzkum

Různé

0133(2019)

115.

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2019

Různé

0130(2019)

116.

Plán práce Výboru pro dopravu Zastupitelstva SK na rok 2019 včetně hodnocení práce Výboru pro dopravu

Různé

0128(2019)

117.

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport

na I. pololetí 2019

Různé

0051(2019)

118.

Plán práce Výboru pro sociální věci na rok 2019

Různé

0052(2019)

119.

Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Středočeského kraje za rok 2018

Různé

0066(2019)

120.

Plán práce Výboru pro zdravotnictví na rok 2019

Různé

0068(2019)

121.

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Středočeského kraje za rok 2018

Různé

0062(2019)

122.

Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí a zemědělství za rok 2018 a Návrh plánu práce Výboru pro životní prostředí a zemědělství pro rok 2019

Různé

0079(2019)

123.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje za rok 2018

Různé

0053(2019)

124.

Zpráva o činnosti Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zastupitelstva Středočeského kraje za rok 2018

Různé

0067(2019)

125.

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátům na funkci přísedících

u tohoto soudu

Různé

0033(2019)

126.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0115(2019)

127.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje
v období od 12. 11. 2018 do 4. 2. 2019

Různé

0012(2019)

128.

Změny ve složení výboru Středočeského kraje

  1. a) Změny ve složení výborů ZK - navržené Klubem ANO 2011
  2. b) Volba nového místopředsedy Výboru pro dopravu

 

Volební bod

 

0132(2019)

 

 

0126(2019)