Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

11. 9. 2017

které se uskuteční dne 19. 9. 2017 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu 9. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

 1.  

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0410(2017)

 1.  

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0411(2017)

 1.  

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0412(2017)

 1.  

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0413(2017)

 1.  

Schválení programu

Procesní záležitosti

0414(2017)

 1.  

Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za I. pololetí roku 2017

Finanční záležitosti

0503(2017)

 1.  

Změna – doplnění rozpočtových pravidel Středočeského kraje na rok 2017

Finanční záležitosti

0500(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 283/23/2017 – navýšení rozpočtu kapitoly 23 – Ostatní o prostředky ze sdílených daní

Finanční záležitosti

0523(2017)

 1.  

Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně OPVK.

Finanční záležitosti

0443(2017)

 1.  

Peněžní dar Českému svazu bojovníků za svobodu a Konfederaci politických vězňů České republiky

Finanční záležitosti

0426(2017)

 1.  

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – dotace obcím

Finanční záležitosti

0512(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 96/04/2017 - navýšení prostředků na předfinancování a kofinancování projektů EU o vratku odvodu za porušení rozpočtové kázně z Úřadu regionální rady

Doprava

0459(2017)

 1.  

Dodatek č. 19 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0475(2017)

 1.  

Společné memorandum k otázkám budoucího využití železniční trati Praha - Beroun a snížení jejích negativních dopadů na zdraví a životní prostředí

Doprava

0441(2017)

 1.  

Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem za rok 2016

Zdravotnictví

0480(2017)

 1.  

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje – žádost o změnu účelu investiční dotace

Zdravotnictví

0515(2017)

 1.  

Navýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Bude navrženo na zařazení do programu

Zdravotnictví

0524(2017)

 1.  

Investiční dotace pro Oblastní nemocnici Kladno, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Bude navrženo na zařazení do programu

Zdravotnictví

522(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 284/09/2017 – převod finančních prostředků z kapitoly 08 - Regionální rozvoj na kapitolu 09 - Evropská integrace na poskytnutí individuálních dotací za účelem "Výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodin. domech ve SK 2015-2018“

Regionální rozvoj

0521(2017)

 1.  

Návrh na schválení žádostí Petru Čapkovi v rámci II. kola 1. výzvy Programu ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018“

Regionální rozvoj

0505(2017)

 1.  

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 - 2023

Regionální rozvoj

0514(2017)

 1.  

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Regionální rozvoj

0511(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 238/08/2017 - Soutěž Vesnice roku 2017 ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

0518(2017)

 1.  

Poskytnutí dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu – dodatek

Regionální rozvoj

0492(2017)

 1.  

Žádost obce Nučice (okres Praha – západ) o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

Regionální rozvoj

0486(2017)

 1.  

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0507(2017)

 1.  

Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0409(2017)

 1.  

Marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu na rok 2018

Regionální rozvoj

0487(2017)

 1.  

Projednání změn ve Zřizovací listině „Středočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace“ a schválení Dodatku č. 20 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace „Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje“

Regionální rozvoj

0498(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 233/25/2017 - navýšení rozpočtu Středočeského kraje, poskytnutí finančních darů

Bezpečnost

a prevence

0452(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 249/25/2017 – poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na financování adiktologických služeb

Bezpečnost

a prevence

0467(2017)

 1.  

Plán investic Středočeského kraje na rok 2017 – změna č. 4

Investice a veřejné zakázky

0495(2017)

 1.  

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů - aktualizace č. 4

Investice a veřejné zakázky

0496(2017)

 1.  

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Liteň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0490(2017)

 1.  

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hradenín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0424(2017)

 1.  

Bezúplatný převod nemovitých věcí v k.ú. Buštěhrad

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0428(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Dobročovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0418(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Slaný

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0420(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Přerov nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0434(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mýšlovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0433(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Jemníky

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0440(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Karlík

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0432(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kbel

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0419(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kostelec u Křížků

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0422(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hole u Průhonic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0470(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Doksy u Kladna

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0471(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Štiřín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0483(2017)

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nižbor a k.ú. Stradonice u Nižboru

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0485(2017)

 1.  

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Křížov a k.ú. Korkyně

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0442(2017)

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Nehvizdy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0477(2017)

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Brandýsek

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0497(2017)

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Kounice nad Sázavou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0489(2017)

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Stará Lysá

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0491(2017)

 1.  

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Kšely

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0488(2017)

 1.  

Úplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Bytíz

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0436(2017)

 1.  

Výkup pozemku pod silnicí v k.ú. Brodce nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0423(2017)

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0454(2017)

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0455(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Městec Králové

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0472(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Jílové u Prahy

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0473(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Březové Hory a zřízení služebnosti

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0469(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Odolena Voda

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0456(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Tochovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0444(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Trhový Štěpánov - revokace

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0445(2017)

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Vrchotovy Janovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0458(2017)

 1.  

Prodej pozemku p. č. 616/3 k. ú. Skalice u Dobříše

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0466(2017)

 1.  

Prodej pozemků v k.ú. Buštěhrad

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0437(2017)

 1.  

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0417(2017)

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Opolany a Opolánky

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0438(2017)

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Levín u Berouna a Popovice u Králova Dvora

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0435(2017)

 1.  

Směna pozemků v k.ú. Mělník a Týnec nad Labem

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0460(2017)

 1.  

„Okružní křižovatka Mariánovice, západ“- dokončení majetkoprávní přípravy

Majetek - různé

0504(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 167/11/2017– zapojení příjmů a výdajů do rozpočtu kap. 11 –Správa majetku

Majetek - různé

0476(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 243/05/2017 – rozpis finančních prostředků kapitoly 05, ÚZ 001 - Florbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd základních škol Středočeského kraje

Školství

0431(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 271/05/2017 – rozpis finančních prostředků kapitoly 05, ÚZ 001 - XI. ročník Středočeské In-line brusle 2017

Školství

0462(2017)

 1.  

Změna čísla rozpočtového opatření schváleného usnesením č. 106-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017

Školství

0430(2017)

 1.  

Dodatky ke smlouvám na financování přípravy a realizace projektů škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0415(2017)

 1.  

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0517(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 263/17/2017 – zapojení prostředků z dotace ÚZ 13305 do rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0482(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 273/17/2017 – převod prostředků z kapitoly 23 – Ostatní, Rezerva Středočeského kraje, do kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0502(2017)

 1.  

Vyhlášení dotačního programu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb II“ na období 2018 – 2019, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost

Sociální věci

0493(2017)

 1.  

Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku Středočeského kraje s příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti

Sociální věci

0416(2017)

 1.  

Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Sociální věci

0499(2017)

 1.  

Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně - Středočeský Humanitární Fond 2015 – DPS Buštěhrad

Sociální věci

0501(2017)

 1.  

Aktualizace příloh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 - 2019

Sociální věci

0494(2017)

 1.  

Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018

Sociální věci

0506(2017)

 

Souhlas s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a společností AV Institut s.r.o. se sídlem na adrese Zelená 1990/207, 160 00 Praha 6

Bude navrženo na stažení z programu

Sociální věci

 

 1.  

Projektový záměr – kontaktní místa pro seniory a zdravotně postižené

Sociální věci

0508(2017)

 1.  

Žádost firmy RONEKS s.r.o. o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Sociální věci

0519(2017)

 1.  

Dodatky č. 1 ke smlouvám na kofinancování a předfinancování projektů OPŽP

Sociální věci

0513(2017)

 1.  

Poskytnutí státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307)

Sociální věci

0484(2017)

 1.  

Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017

Kultura a památková péče

0465(2017)

 1.  

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017 pro WOG FILM s.r.o.

Kultura a památková péče

0464(2017)

 1.  

Návrh na změny Zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti kultury

Kultura a památková péče

0461(2017)

 1.  

Rozpočtové opatření č. 253/10/2017 – navýšení rozpočtu kapitoly 10 o příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší

Životní prostředí

a zemědělství

0439(2017)

 1.  

Žádost Obce Jenštejn o navýšení dotace na akci „Výstavba tlakové splaškové kanalizace Dehtáry“

Životní prostředí

a zemědělství

0425(2017)

 1.  

Žádost Obce Srbsko o změnu minimálních závazných parametrů a změnu veřejnoprávní smlouvy

Životní prostředí

a zemědělství

0427(2017)

 1.  

Žádost obce Kněžmost o změnu předmětu a účelu dotace včetně změny závazných parametrů

Životní prostředí

a zemědělství

0429(2017)

 1.  

Žádost Města Černošice o poskytnutí individuální účelové dotace z havarijního fondu na úhradu nákladů vynaložených na odstranění následků havarijního úniku ropných látek z lodi potopené na Slapské přehradě

Životní prostředí

a zemědělství

0421(2017)

 

Memorandum o spolupráci při zásobování Pražské metropolitní oblasti vodou a zlepšování kvality povrchových vod

Bude navrženo na stažení z programu

Životní prostředí

a zemědělství

 

 1.  

Žádost příjemce obce Stránka o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Životní prostředí

a zemědělství

0510(2017)

 1.  

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na zajišťování činností naplňujících Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020

Životní prostředí

a zemědělství

0509(2017)

 1.  

Volba přísedící Krajského soudu v Praze

Různé

0468(2017)

 1.  

Rezignace na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze

Bude navrženo na zařazení do programu

Různé

0520(2017)

 1.  

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 4. 8. 2017 do 24. 8. 2017

Různé

0478(2017)

 

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

 

 

Závěr

 

 

Autor: Eva Šleichertova


Mohlo by vás také zajímat

Návrh programu 11. Zastupitelstva Středočeského kraje

Mohlo by vás také zajímat

Návrh programu 11. Zastupitelstva Středočeského kraje