Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Na rozvoj malých obcí míří dalších téměř 6 milionů korun. Z financí bude například zvětšena hasičská zbrojnice

Na rozvoj malých obcí míří dalších téměř 6 milionů korun. Z financí bude například zvětšena hasičská zbrojnice

7. 4. 2023

Rada Středočeského kraje projednala dalších 14 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 6 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu komunikace u Loděnického potoka v obci Chrustenice (994 032 Kč) a další na nový chodník k autobusové zastávce v Hradištku (704 000 Kč).

Na rozvoj malých obcí míří dalších téměř 6 milionů korun. Z financí bude například zvětšena hasičská zbrojnice

Na rozvoj malých obcí míří dalších téměř 6 milionů korun. Z financí bude například zvětšena hasičská zbrojnice

Zhruba 5,7 milionu korun půjde do vybraných obcí Středočeského kraje na různé investice. Obec Jivina nechá vyměnit veřejné osvětlení (207 063 Kč), k výměnám osvětlení rovněž dojde v Drásově (383 000 Kč) a v Josefově Dole (385 000 Kč).  V Mutějovicích v ulici 1. máje bude zrekonstruováno osvětlení (382 000 Kč). V Černých Voděradech bude nově obci sloužit bezdrátový rozhlas namísto starého drátového (349 000 Kč). V obci Malé Přítočno bude opraven chodník jižní strany ulice U Hrnčírny (255 000 Kč).  Mšecké Žehrovice díky přístavbě zvětší svou hasičskou zbrojnici (688 000 Kč). Střecha obecní stodoly čp. 81 bude renovována za částku 443 000 Kč v obci Opočnice.

Nová elektronická úřední deska potěší obyvatele v obci Chyňava (246 500 Kč). V Občově bude zrekonstruována střecha a vrata „Staré Hasičárny" (140 000 Kč) a místní autobusová zastávka se dočká přístřešku (60 000 Kč). V Teplýšovicích bude sloužit kolový traktor za 526 000 Kč.

„Těší mě, že můžeme v posledních letech z rozpočtu kraje přispívat na obecní projekty. Finanční situace, zejména malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, totiž není v žádném případě jednoduchá. Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se svými projekty do dotačního programu přihlásily,“ konstatuje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021–2024 pro obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu Středočeského kraje.