Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Na podporu sportu a volného času dá kraj pro příští rok 47 milionů korun

Na podporu sportu a volného času dá kraj pro příští rok 47 milionů korun

28. 11. 2023

Krajští zastupitelé dnes schválili dotační programy do oblasti sportu a volného času pro rok 2024. Na sport a sportovní aktivity dětí a mládeže půjde 44 milionů korun. Novinkou je vyhlášení Programu zaměřeného na nesportovní volnočasové aktivity dětí a mládeže, ve kterém jsou alokovány další 3 miliony korun. Dohromady jde tedy o 47 milionů korun.

Na podporu sportu a volného času dá kraj pro příští rok 47 milionů korun

Na podporu sportu a volného času dá kraj pro příští rok 47 milionů korun

„Nový Program 2024 by mohly využít například skautské organizace, turistické oddíly mládeže a další, kteří byli v konkurenci stovek žádostí ze sportovních klubů v nevýhodě. Kraj má totiž nyní společný Fond sportu a volného času, kde bylo pro letošní rok alokováno 40 milionů korun. Pro příští rok se podařilo vyjednat zvýšení celkové částky o 7 milionů korun. Fond na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže je se svou téměř dvacetiletou tradicí jedním z nejvýznamnějších dotačních titulů Středočeského kraje a já jsem rád, že jsme nyní přistoupili k ještě spravedlivějšímu nastavení,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Nový dotační program zaměřený na nesportovní volnočasové aktivity dětí a mládeže s celkovou alokací 3 miliony korun je určený pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží na podporu jejich dlouhodobé a systematické volnočasové činnosti. Žadateli mohou být spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti a další subjekty, které jsou podrobně uvedené v Programu. Podmínkou je například sídlo ve Středočeském kraji, vznik organizace se datuje minimálně tři roky před podáním žádosti nebo minimálně čtrnáctidenní frekvence kroužku po dobu minimálně 10 měsíců předcházejícího roku. Výše poskytnuté neinvestiční dotace je stanovena v rozmezí 30 000 Kč - 70 000 Kč.

V Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času je alokováno 44 milionů korun. O dotaci lze žádat v rámci čtyř tematických zadání: „Podpora sportovních aktivit – investiční podpora“ , která zahrnuje například výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících sportovních zařízení související se sportovní dětí a mládeže, dále zadání „Podpora sportovních aktivit – neinvestiční podpora“ , která zahrnuje podporu činnosti související se sportovními aktivitami dětí a mládeže - opravy a údržby sportovních zařízení, která slouží ke sportovní činnosti dětí a mládeže, drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, a mzdy. Tematické zadání „Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „neinvestiční podpora“ zahrnuje podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností sportovců od 14 let věku; kritérium „vrcholového sportu“ splňují účastníci nejvyšších celorepublikových akcí juniorů a seniorů a dále pak mezinárodní akce typu Mistrovství světa, Evropy či Světových pohárů v kategorii juniorů či seniorů ve věku nad 14 let. Tematické zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „neinvestiční podpora“ zahrnuje podporu činnosti související se sportovními aktivitami handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (drobné materiální vybavení do 40 tis. Kč/kus, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné a mzdy).