Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Mnohé obce Středočeského kraje nemají přístup k rychlému internetu. Chceme, aby se to změnilo, říkají v SIC

Mnohé obce Středočeského kraje nemají přístup k rychlému internetu. Chceme, aby se to změnilo, říkají v SIC

21. 9. 2017

Řada obcí Středočeského kraje je dosud bez možnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu. Oblasti bez dobrého připojení se nemohou uspokojivě rozvíjet a dochází k jejich stagnaci oproti jiným lokalitám. K řešení problému, na který upozorňuje mimo jiné i Středočeské inovační centrum (SIC), se scházejí starostové středočeských obcí a měst na konferenci Rychlý internet pro Středočeský kraj. Konat se bude 26. 9. 2017 v ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

Mnohé obce Středočeského kraje nemají přístup k rychlému internetu. Chceme, aby se to změnilo, říkají v SIC

Mnohé obce Středočeského kraje nemají přístup k rychlému internetu. Chceme, aby se to změnilo, říkají v SIC

„Přestože má Středočeský kraj 242 poskytovatelů internetu, neznamená to, že všichni jeho obyvatelé mají k dispozici dobré internetové připojení. Právě opak je pravdou,“ říká ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková. „Ze zkušeností a mapování terénu víme, že připojení je dostačující na poslání emailu, ale pro sledování online vysílání nebo přeposílání velkého objemu dat už nestačí. To komplikuje např. pracovní uplatnění v malých obcích nebo rozvoj firem. Potřebná rychlost přenosu je 100 Mb/s,“ dodává.

Jak a proč zavádět “chytrá” řešení?

Nezbytné pro zavedení vysokorychlostního internetu je vybudování kvalitní infrastruktury, potřebné jsou zejména optické kabely. Rozšíření brání zejména nefinanční bariéry, spojené se stavebním řízením a nedostatečným zmapováním situace v dané lokalitě. „Obce, města, ale i kraj by měli umožnit použití vlastních pozemků a nemovitostí k vybudování této infrastruktury, pokud možno bezúplatně. Pokud by budovatelé sítí dokázali uzavírat se starosty lepší dohody, užitek by z toho dlouhodobě měli především samotní obyvatelé měst a obcí, ale také podnikatelé a firmy. To může roztočit spirálu digitalizace správným směrem a na pomyslnou, ne sněhovou, ale digitální kouli se budou nabalovat rozličné aktivity vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti kraje a zlepšení života na středočeském venkově,“ říká radní pro regionální rozvoj Středočeského kraje a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik.

O vysokorychlostní internet by měli zájem i v Sedlčanech. „V tuto chvíli máme ve městě standardní připojení, ale je zřejmé, že digitalizace společnosti vyžaduje jeho větší kapacitu i rychlost. Pro Sedlčany bych tedy zavedení například optických kabelů určitě podpořil,”  říká starosta města Jiří Burian a věří, že kvalitní připojení zlepší život obyvatelům města.

Prvním impulsem, jak vzbudit zájem o kvalitní vysokorychlostní připojení u starostů středočeských obcí a měst, je konference Rychlý internet pro Středočeský kraj, kde se sejdou zástupci poskytovatelů rychlého připojení, krajské reprezentace a uživatelů, zejména starostové obcí. Na ní  se ukáže, s jakými bariérami se středočeští starostové potýkají a co by potřebovali k tomu, aby mohli naplno využít nové možnosti digitalizace.

Autor: TZ SIC