Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Michael Kašpar: Krajské dotace nejen pro obce

Michael Kašpar: Krajské dotace nejen pro obce

2. 4. 2024

Středočeský kraj dlouhodobě pomoci dotačních programů podporuje obce, spolky, sportovní kluby, ale třeba i spolky, které rozvíjejí společenský a komunitní život ve svém regionu. V tuto chvíli je stále otevřen Fond obnovy venkova, který se výrazně osvědčil a obce do 2000 obyvatel mohou stále žádat o finanční prostředky na jakoukoliv výstavbu, opravu či modernizaci veřejné infrastruktury.

 

Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací

Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací

Opravit chodník, silnici, veřejné osvětlení, spolkový dům nebo třeba školku? To vše mohou obce vyřešit s velkou pomocí Středočeského kraje. Pokud plánují participaci občanů, je tu přímo na míru připraven Fond na podporu participativních rozpočtů. Sociální byty, nebo obecně dostupné bydlení, to je téma, které řeší nejedna obec, a i zde jsme připraveni pomoci ve Fondu na podporu obecního bydlení.

Nejen naše republika, ale i Středočeský kraj se potýká se suchem a nedostatek vody. A právě proto pokračujeme v podpoře investičních akcí na vodovody, kanalizace nebo třeba opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v našem Infrastrukturním fondu zaměřeném na životní prostředí.

Uvědomujeme si i fakt, že malé obce nemají dostatek finančních prostředků na předfinancování svých projektů, komerční úvěry jsou aktuálně poměrně nákladné, i proto máme spuštěn Fond návratných finančních zdrojů, kde obcím půjčíme na předfinancování jejich projektů bezúročně. To, co se nevešlo do všech fondů a zasloužilo by si podporu, zde je možné využít i Fond hejtmanky. Nezapomínáme ani na výsadbu stromů, kde rádi, dle pravidel, přispějeme obcím.

Abychom podpořili přípravu projektů a obce tak mohly žádat o evropské nebo národní dotace, zřídili jsme Fond včasné přípravy projektů, nejen investici, ale i samotný projekt, který je leckdy finančně velmi náročný, jsme připraveni podpořit. Opravdu si vážíme našich složek IZS, ale i dobrovolných hasičů. A právě pro ně je zde Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, ze kterého lze spolufinancovat nákup hasičských cisteren, rekonstrukci zbrojnice nebo třeba pořídit materiální vybavení či přispět na výchovnou činnost a práci s mládeží.

Paliativní, hospicovou péči podporujeme prostřednictvím Humanitárního fondu – oblast Zdravotnictví. Nicméně v Humanitárním fondu máme o oblast podpory sociální oblasti, kde se snažíme přispět významnou měrou na dostupnost služeb, domovy pro seniory, odlehčovací služby, denní stacionáře, sociální poradenství a mnohé další záslužné aktivity.

Podporujeme sport a Sportovní centra mládeže. V kultuře nejen velké a malé kulturní akce pro veřejnost, ale i opravy památek v kraji. Rozhodně nerezignujeme ani na podporu rozšiřování kapacit základních škol, i když zřizovatele jsou obce, uvědomujeme si potřebu podpory, a proto jsme zřídili v loňském roce nový fond, kde mohou obce žádat od kraje až 10 milionů korun.

Jak vidíte, snažíme se, aby Středočeský kraj byl partnerem a dobrým spolupracovníkem, který nejen, že vidí potřeby v regionu, ale pružně na ně reaguje a snaží se pomoci. Máte nápad? Využijte naše středočeské fondy a realizujte ho.

 

Autor: Michael Kašpar