Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Město Pečky vyhlašuje pro své občany dotační program Dešťovka

Město Pečky vyhlašuje pro své občany dotační program Dešťovka

15. 3. 2022

Jeho cílem je snížit odvod dešťových vod městskou kanalizací na čističku odpadních vod a motivovat obyvatele k zasakování a sběru dešťových vod u jejich domů.

Město Pečky vyhlašuje pro své občany dotační program Dešťovka

Město Pečky vyhlašuje pro své občany dotační program Dešťovka

Pečky mají společnou kanalizaci pro splaškové i dešťové vody. Veškeré dešťové vody, které natečou do kanalizace, tedy následně tečou na čističku odpadních vod, kde se celý objem přečišťuje. To není příliš efektivní, protože čistička je dešťovou vodou zbytečně zatížena a ta navíc odtéká nevyužitá z města pryč. Pečky se proto rozhodly vyhlásit dotační program, aby svoje občany motivovaly k zasakování a sběru dešťových vod v místě spadu u jejich domů.

Vedení města si od programu slibuje odlehčení čističce, zlepšení hospodaření s vodou a podporu využití dešťových vod v domácnosti. Od příštího roku bude také povinnost měřit vypouštěné nepřečištěné vody z odlehčovacích bodů, dešťových a povodňových přepadů a nově bude jejich množství zpoplatněno. Snížení dešťových vod ve společné kanalizaci tak má za cíl i finanční úsporu z budoucích nákladů.

Vlastní dotace by mohla pokrýt změnu odvodu dešťových vod u přibližně 40–60 domů. Celkový objem vody, která by díky tomu mohla být využita na katastru města, může být minimálně 600–1000 m3 vody. To je množství vody, které odpovídá přibližně jednodennímu nátoku vod na čističku, a poté nevyužité odtéká náhonem a řekou pryč.

“Program jsme teď vyhlásili a zatím evidujeme dotazy od občanů a diskuse na toto téma. Lidé, kteří delší čas uvažovali pořízení nádrží, sudů a zachytávání dešťových vod se ptají a vypadá to, že je tento program motivuje k realizaci. Zda tak učiní sami, nebo budou žádat o dotaci se teprve uvidí,” říká radní Peček Tomáš Vodička.

Dotační titul je možné a doporučené kombinovat s dotačním programem Nová zelená úsporám – podprogram Dešťovka. Dotační titul nabízí finanční podporu občanům s trvalým bydlištěm v Pečkách a Velkých Chvalovicích a SVJ se sídlem v Pečkách a Velkých Chvalovicích. Je možné z něj získat až 25 000,- resp. 50 000,- pro SVJ.

Bližší informace naleznete na webu města. Dotazy zodpoví také ekonomické oddělení městského úřadu na emailu marcela.bahnikova@pecky.cz.