Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Prahou na vybudování cyklostezky do Kladna

Krajští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Prahou na vybudování cyklostezky do Kladna

13. 9. 2022

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválilo znění smlouvy o spolupráci mezi Středočeským krajem a hlavním městem Prahou na projektu „Kladenská drážní cesta“. Projektový záměr, kterému krajská rada dala zelenou již na konci minulého roku, má za cíl vybudovat bezpečnou cestu pro bezmotorovou dopravu v trase Praha-Ruzyně – Kladno a spojit tak hlavní město s největším městem Středočeského kraje. 

Krajští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Prahou na vybudování cyklostezky do Kladna

Krajští zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi krajem a Prahou na vybudování cyklostezky do Kladna

Předmětem smlouvy je spolupráce na projektu, jehož cílem je vybudování samostatné chráněné cesty pro bezmotorovou dopravu mezi Prahou a Kladnem za využití opuštěného tělesa dráhy, které vznikne po přeložce v rámci modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla, případně za využití prostorových rezerv podél této železniční trati. „My jako iniciátor projektu se ve smlouvě s Prahou zavazujeme ze svého rozpočtu finančně a organizačně zajistit zpracování kompletní projektové přípravy a následné provedení stavby. Závazky hlavního města poté spočívají v získání pozemků na svém území a finančním podílení se na projektové přípravě a realizaci projektu. V neposlední řadě také Praha převezme úsek na svém katastrálním území do vlastnictví a správy,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Fyzická realizace stavby bude úzce navázána na modernizaci železniční trati Praha – Kladno.