Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Krajské školy a školská zařízení dostanou peníze na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Krajské školy a školská zařízení dostanou peníze na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

4. 3. 2022

Více než 1 milion korun dostanou v letošním roce krajem zřizované školy a školská zařízení na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Celkem se mezi 69 subjektů rozdělí 1 300 000 korun. Poskytnutí peněz dnes schválila rada kraje.

Krajské školy a školská zařízení dostanou peníze na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Krajské školy a školská zařízení dostanou peníze na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Každá škola má podle zákona povinnost vytvářet při vzdělávání podmínky pro zdravý vývoj dětí a předcházení vzniku sociálně patologických jevů. K tomu slouží právě aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. „Prevence je od slova předcházet, a to je přesně to, o co se každá škola snaží. Předcházet problémům a zaměřit programy tak, aby se co nejvíce hodily do prostředí a do atmosféry, která ve škole panuje. Některé programy jsou zaměřené na šikanu, jiné na záškoláctví, ale třeba i na spektrum poruch příjmu potravy, které mohou přivodit vážné zdravotní i psychické potíže. Zájem škol je obrovský,“ uvedl radní pro oblast sportu a vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Na letošní rok krajské školy a školská zařízení požádaly o peníze na primární prevenci v celkové výši bezmála šest milionů korun. Žádosti proto musely být kráceny. „Jsme rádi, že se školy do programů zapojují, protože vždycky je lepší problémům předcházet, než je řešit ex post. Každá škola má nastavený svůj systém, každá škola je něčím specifická, ale ta všeobecná rizika hrozí všude – a nezáleží na tom, zda jde o učiliště, nebo výběrové gymnázium. Školy mají své metodiky prevence, a programy jsou částečně určené i na jejich vzdělávání,“ doplnil Milan Vácha. Postupné zvyšování počtu školních metodiků prevence s ukončeným specializačním studiem je jeden z cílů Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022-2027, kterou schválila rada kraje v listopadu loňského roku.

Programy pro školy musí realizovat organizace s certifikací odborné způsobilosti MŠMT, případně vyhovující kvalifikačním předpokladům v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.